Flufenazin

FlufenazinS_Flufenazin

Flufenazin (S; hmot. konc. [µg/l] *)
Flufenazin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

P_Flufenazin

Flufenazin (P; hmot. konc. [µg/l] *)
Flufenazin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)


Flufenazin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Flufenazin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 18741
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Flufenazin je neuroleptikum indikováné k léčbě chronické schizofrenie.
Referenční meze 2,29 - 22,9 nmol/l, tj. 1 - 10 ug/l; ug/l = nmol/l / 2,29

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky, případně za 2 hodiny po podání.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1 10 µg/l

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceFlufenazin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

Systém: S
Komponenta: Flufenazin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LC/MS/MS
Klíč: 18742
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Flufenazin je neuroleptikum indikováné k léčbě chronické schizofrenie.
Referenční meze 2,29 - 22,9 nmol/l, tj. 1 - 10 ug/l; ug/l = nmol/l / 2,29

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky, případně za 2 hodiny po podání.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1 10 µg/l

Viz též:
S
Hmotnostní koncentraceFlufenazin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Flufenazin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 18739
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Flufenazin je neuroleptikum indikováné k léčbě chronické schizofrenie.
Referenční meze 2,29 - 22,9 nmol/l, tj. 1 - 10 ug/l; ug/l = nmol/l / 2,29

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky, případně za 2 hodiny po podání.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1 10 µg/l

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceFlufenazin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

Systém: P
Komponenta: Flufenazin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LC/MS/MS
Klíč: 18740
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Flufenazin je neuroleptikum indikováné k léčbě chronické schizofrenie.
Referenční meze 2,29 - 22,9 nmol/l, tj. 1 - 10 ug/l; ug/l = nmol/l / 2,29

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky, případně za 2 hodiny po podání.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1 10 µg/l

Viz též:
P
Hmotnostní koncentrace