Flufenazin*

Flufenazin*S_Flufenazin*

Flufenazin* (S; látková konc. [nmol/l] *)
Flufenazin* (S; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)

P_Flufenazin*

Flufenazin* (P; látková konc. [nmol/l] *)
Flufenazin* (P; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)


Flufenazin* (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Flufenazin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 18137
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Flufenazin je neuroleptikum indikováné k léčbě chronické schizofrenie.
Referenční meze 2,29 - 22,9 nmol/l, tj. 1 - 10 ug/l; ug/l = nmol/l / 2,29

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky, případně za 2 hodiny po podání.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceFlufenazin* (S; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)

Systém: S
Komponenta: Flufenazin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: LC/MS/MS
Klíč: 18138
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Flufenazin je neuroleptikum indikováné k léčbě chronické schizofrenie.
Referenční meze 2,29 - 22,9 nmol/l, tj. 1 - 10 ug/l; ug/l = nmol/l / 2,29

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky, případně za 2 hodiny po podání.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Látková koncentraceFlufenazin* (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Flufenazin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 18135
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Flufenazin je neuroleptikum indikováné k léčbě chronické schizofrenie.
Referenční meze 2,29 - 22,9 nmol/l, tj. 1 - 10 ug/l; ug/l = nmol/l / 2,29

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky, případně za 2 hodiny po podání.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceFlufenazin* (P; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)

Systém: P
Komponenta: Flufenazin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: LC/MS/MS
Klíč: 18136
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Flufenazin je neuroleptikum indikováné k léčbě chronické schizofrenie.
Referenční meze 2,29 - 22,9 nmol/l, tj. 1 - 10 ug/l; ug/l = nmol/l / 2,29

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky, případně za 2 hodiny po podání.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Látková koncentrace