Flekainid

FlekainidS_Flekainid

Flekainid (S; hmot. konc. [mg/l] *)
Flekainid (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

P_Flekainid

Flekainid (P; hmot. konc. [mg/l] *)
Flekainid (P; hmot. konc. [mg/l] IA)


Flekainid (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Flekainid
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 18737
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
mg/l*2.413=umol/l, umol/l*0.4144=mg/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceFlekainid (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Flekainid
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: IA
Klíč: 18738
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
mg/l*2.413=umol/l, umol/l*0.4144=mg/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
IA
Hmotnostní koncentraceFlekainid (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Flekainid
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 18735
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
mg/l*2.413=umol/l, umol/l*0.4144=mg/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceFlekainid (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Flekainid
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: IA
Klíč: 18736
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
mg/l*2.413=umol/l, umol/l*0.4144=mg/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
IA
Hmotnostní koncentrace