Faktor IX

Faktor IXP_Faktor IX

Faktor IX (P; relativní arb. aktivita [1] *)
Faktor IX (P; relativní arb. aktivita [1] Koagulace (det. změn mag. pole))
Faktor IX (P; relativní arb. aktivita [1] Koagulace (opticky))


Faktor IX (P; relativní arb. aktivita [1] *)

Systém: P
Komponenta: Faktor IX
Druh veličiny: Relativní arbitrární aktivita
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 16189
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 10
MTV: X, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičkyText abstraktu ke komponentě
Koagulační proteiny faktor II, VII, IX a X patří mezi tzv. vitamín K-dependentní glykoproteiny.
VK katalyzuje v organizmu karboxylaci zbytků g-glutamové kyseliny (Glu-res) některých proteinů za vzniku g-karboxyglutamových zbytků (Gla-res). g-karboxylace probíhá za pomoci systému mikrozomálních enzymů, které potřebují redukovaný vitamin K jako kofaktor. Vitamin K-dependentní proteiny působí na buněčných površích a Gla-res jsou nezbytné pro jejich funkční aktivitu, tj. pro schopnost vázat Ca2+.
Tyto faktory jsou v plazmě přítomny jako proenzymy, jejich aktivace probíhá proteolytickým štěpením na serinovou proteázu. FVIIa zahajuje koagulaci ve vazbě na tkáňový faktor. Faktor IXa je součástí komplexu zvaného tenáza (FXIa, FVIIIa, PL a Ca2+). Tento komplex potom aktivuje FX na FXa. FXa v komplexu s FVa, PL a Ca2+ (tzv. protrombináza) štěpí protrombin na trombin, klíčový enzym plazmatického koagulačního systému.
Ke stanovení funkční aktivity koagulačních faktorů se nejčastěji používá jednofázová metoda na bázi APTT nebo PT. Vyšetřovaná plazma se smíchá s příslušnou neředěnou faktor deficitní plazmou, která obsahuje ostatní koagulační faktory v nadbytku. Čas koagulace (1) po inkubaci této směsi s APTT reagencií a přídavku Ca2+  (FF. vnitřního systému, tj. zde FIX) nebo (2) po přidání  Ca2+ - tromboplastinu  k této směsi  (FF. vnějšího systému – FX, VII a II) bude záviset pouze na hladině stanovovaného faktoru.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 0,20 0,75 1
2D 4T 0,65 1,10 1
4T 1D 1R 0,50 1,25 1
1R 1D 6R 0,50 1,10 1
6R 1D 18R 0,60 1,50 1
18R 1D 99R+ 0,50 1,50 1

Viz též:
Faktor IX
P
*
Relativní arbitrární aktivitaFaktor IX (P; relativní arb. aktivita [1] Koagulace (det. změn mag. pole))

Systém: P
Komponenta: Faktor IX
Druh veličiny: Relativní arbitrární aktivita
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 16190
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 10
MTV: X, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičkyText abstraktu ke komponentě
Koagulační proteiny faktor II, VII, IX a X patří mezi tzv. vitamín K-dependentní glykoproteiny.
VK katalyzuje v organizmu karboxylaci zbytků g-glutamové kyseliny (Glu-res) některých proteinů za vzniku g-karboxyglutamových zbytků (Gla-res). g-karboxylace probíhá za pomoci systému mikrozomálních enzymů, které potřebují redukovaný vitamin K jako kofaktor. Vitamin K-dependentní proteiny působí na buněčných površích a Gla-res jsou nezbytné pro jejich funkční aktivitu, tj. pro schopnost vázat Ca2+.
Tyto faktory jsou v plazmě přítomny jako proenzymy, jejich aktivace probíhá proteolytickým štěpením na serinovou proteázu. FVIIa zahajuje koagulaci ve vazbě na tkáňový faktor. Faktor IXa je součástí komplexu zvaného tenáza (FXIa, FVIIIa, PL a Ca2+). Tento komplex potom aktivuje FX na FXa. FXa v komplexu s FVa, PL a Ca2+ (tzv. protrombináza) štěpí protrombin na trombin, klíčový enzym plazmatického koagulačního systému.
Ke stanovení funkční aktivity koagulačních faktorů se nejčastěji používá jednofázová metoda na bázi APTT nebo PT. Vyšetřovaná plazma se smíchá s příslušnou neředěnou faktor deficitní plazmou, která obsahuje ostatní koagulační faktory v nadbytku. Čas koagulace (1) po inkubaci této směsi s APTT reagencií a přídavku Ca2+  (FF. vnitřního systému, tj. zde FIX) nebo (2) po přidání  Ca2+ - tromboplastinu  k této směsi  (FF. vnějšího systému – FX, VII a II) bude záviset pouze na hladině stanovovaného faktoru.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 0,20 0,75 1
2D 4T 0,65 1,10 1
4T 1D 1R 0,50 1,25 1
1R 1D 6R 0,50 1,10 1
6R 1D 18R 0,60 1,50 1
18R 1D 99R+ 0,50 1,50 1

Viz též:
Faktor IX
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
Relativní arbitrární aktivitaFaktor IX (P; relativní arb. aktivita [1] Koagulace (opticky))

Systém: P
Komponenta: Faktor IX
Druh veličiny: Relativní arbitrární aktivita
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 16191
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 10
MTV: X, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičkyText abstraktu ke komponentě
Koagulační proteiny faktor II, VII, IX a X patří mezi tzv. vitamín K-dependentní glykoproteiny.
VK katalyzuje v organizmu karboxylaci zbytků g-glutamové kyseliny (Glu-res) některých proteinů za vzniku g-karboxyglutamových zbytků (Gla-res). g-karboxylace probíhá za pomoci systému mikrozomálních enzymů, které potřebují redukovaný vitamin K jako kofaktor. Vitamin K-dependentní proteiny působí na buněčných površích a Gla-res jsou nezbytné pro jejich funkční aktivitu, tj. pro schopnost vázat Ca2+.
Tyto faktory jsou v plazmě přítomny jako proenzymy, jejich aktivace probíhá proteolytickým štěpením na serinovou proteázu. FVIIa zahajuje koagulaci ve vazbě na tkáňový faktor. Faktor IXa je součástí komplexu zvaného tenáza (FXIa, FVIIIa, PL a Ca2+). Tento komplex potom aktivuje FX na FXa. FXa v komplexu s FVa, PL a Ca2+ (tzv. protrombináza) štěpí protrombin na trombin, klíčový enzym plazmatického koagulačního systému.
Ke stanovení funkční aktivity koagulačních faktorů se nejčastěji používá jednofázová metoda na bázi APTT nebo PT. Vyšetřovaná plazma se smíchá s příslušnou neředěnou faktor deficitní plazmou, která obsahuje ostatní koagulační faktory v nadbytku. Čas koagulace (1) po inkubaci této směsi s APTT reagencií a přídavku Ca2+  (FF. vnitřního systému, tj. zde FIX) nebo (2) po přidání  Ca2+ - tromboplastinu  k této směsi  (FF. vnějšího systému – FX, VII a II) bude záviset pouze na hladině stanovovaného faktoru.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 0,20 0,75 1
2D 4T 0,65 1,10 1
4T 1D 1R 0,50 1,25 1
1R 1D 6R 0,50 1,10 1
6R 1D 18R 0,60 1,50 1
18R 1D 99R+ 0,50 1,50 1

Viz též:
Faktor IX
P
Koagulace (opticky)
Relativní arbitrární aktivita