Fagocytární index (ingesce partikulí leukocyty)

Fagocytární indexLKC_Fagocytární index

Fagocytární index (Leukocyty; num. podíl [1] *)
Fagocytární index (Leukocyty; num. podíl [1] Ingesce fagocyty)


Fagocytární index (Leukocyty; num. podíl [1] *)

Systém: Leukocyty
Komponenta: Fagocytární index (ingesce partikulí leukocyty)
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 07996
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1 - 1
MTV: X
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Leukocyty
*
Numerický podílFagocytární index (Leukocyty; num. podíl [1] Ingesce fagocyty)

Systém: Leukocyty
Komponenta: Fagocytární index (ingesce partikulí leukocyty)
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Ingesce fagocyty
Klíč: 04823
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1 - 1
MTV: X
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Leukocyty
Numerický podíl