Fibroblastový růstový faktor 23

Fibroblastový růstový faktor 23P_Fibroblastový růstový faktor 23

Fibroblastový růstový faktor 23 (P; hmot. konc. [ng/l] *)
Fibroblastový růstový faktor 23 (P; hmot. konc. [ng/l] IA)


Fibroblastový růstový faktor 23 (P; hmot. konc. [ng/l] *)

Systém: P
Komponenta: Fibroblastový růstový faktor 23
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: *
Klíč: 18241
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Ze séra se nestanovuje!

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorky je nutné nejdříve po odběru doručit do laboratoře, po centrifugaci neprodleně oddělit plazmu od buněk, alikvotovat a okamžitě zmrazit na méně než -20°C.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 24 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 23,2 95,4 ng/l

Viz též:
P_Fibroblastový růstový faktor 23
P
*
Hmotnostní koncentraceFibroblastový růstový faktor 23 (P; hmot. konc. [ng/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Fibroblastový růstový faktor 23
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: IA
Klíč: 18242
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Ze séra se nestanovuje!

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorky je nutné nejdříve po odběru doručit do laboratoře, po centrifugaci neprodleně oddělit plazmu od buněk, alikvotovat a okamžitě zmrazit na méně než -20°C.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 24 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 23,2 95,4 ng/l

Viz též:
P_Fibroblastový růstový faktor 23
P
IA
Hmotnostní koncentrace