Frakční exkrece fosfátu

Frakční exkrece PPT(KIDN)_Frakční exkrece P

Frakční exkrece P (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] Vzorec 1)


Frakční exkrece P (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] Vzorec 1)

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Frakční exkrece fosfátu
Druh veličiny: Poměr objemových toků
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 01794
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,005 - 0,300 - 1,000
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)_Frakční exkrece P
Pt(ledviny)
Vzorec 1
Poměr objemových toků