Deoxypyridinolin volný

Deoxypyridinolin volnýU_Deoxypyridinolin volný

Deoxypyridinolin volný (U; látková konc. [nmol/l] *)
Deoxypyridinolin volný (U; látková konc. [nmol/l] ELISA)
Deoxypyridinolin volný (U; látková konc. [nmol/l] LEIA)


Deoxypyridinolin volný (U; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Deoxypyridinolin volný
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 08240
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 500 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U_Deoxypyridinolin volný
Deoxypyridinolin volný
U
*
Látková koncentraceDeoxypyridinolin volný (U; látková konc. [nmol/l] ELISA)

Systém: U
Komponenta: Deoxypyridinolin volný
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: ELISA
Klíč: 07302
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 500 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U_Deoxypyridinolin volný
Deoxypyridinolin volný
U
ELISA
Látková koncentraceDeoxypyridinolin volný (U; látková konc. [nmol/l] LEIA)

Systém: U
Komponenta: Deoxypyridinolin volný
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: LEIA
Klíč: 11554
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 500 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U_Deoxypyridinolin volný
Deoxypyridinolin volný
U
Látková koncentrace