Cross match HLA FACS-B

Cross match HLA FACS-BS_Cross match HLA FACS-B

Cross match HLA FACS-B (S; inkompatibilita [-] *)
Cross match HLA FACS-B (S; inkompatibilita [-] Cytometrie průtoková)


Cross match HLA FACS-B (S; inkompatibilita [-] *)

Systém: S
Komponenta: Cross match HLA FACS-B
Druh veličiny: Inkompatibilita
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 17287
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV - kód
Mezní hodnoty:
MTV: KVAL
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Druh veličiny "inkompatibilita" je použit proto, aby negativní výsledek = kompatibilita séra pacienta a buněk dárce. Testuje se na HLA antigenech CD19 pozitivních buněk.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
InkompatibilitaCross match HLA FACS-B (S; inkompatibilita [-] Cytometrie průtoková)

Systém: S
Komponenta: Cross match HLA FACS-B
Druh veličiny: Inkompatibilita
Jednotka: -
Procedura: Cytometrie průtoková
Klíč: 17288
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV - kód
Mezní hodnoty:
MTV: KVAL
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Druh veličiny "inkompatibilita" je použit proto, aby negativní výsledek = kompatibilita séra pacienta a buněk dárce. Testuje se na HLA antigenech CD19 pozitivních buněk.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Cytometrie průtoková
Inkompatibilita