Fagocyty

FagocytyBCEL(T)_Fagocyty

Fagocyty (Krev. b.(bílá ř., tekut.); num. podíl [1] *)
Fagocyty (Krev. b.(bílá ř., tekut.); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))


Fagocyty (Krev. b.(bílá ř., tekut.); num. podíl [1] *)

Systém: Krev. b.(bílá ř., tekut.)
Komponenta: Fagocyty
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 09261
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,70 - 0,99
MTV: X
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace 10 minut při 80-120 g. Nátěr se provádí ze sedimentu, ihned se barví.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 minText abstraktu ke komponentě
Fagocyty jsou buňky pohlcující jiné buňky nebo jejich části. Podílejí se tak na nespecifické buněčné imunitě organizmu. Dělíme je do dvou skupin. První skupina jsou granulocyty, které slouží jako první obranná linie proti infekci a druhou skupinou jsou monocyty s makrofágy, které zajišťují definitivní odstranění mikroorganizmů. Obě skupiny pak mají schopnost chemotaxe (shlukování a nahromadění v místech mikrobiální invaze).

Referenční meze

Viz též:
Fagocyty
Krev. b.(bílá ř., tekut.)
*
Numerický podílFagocyty (Krev. b.(bílá ř., tekut.); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

Systém: Krev. b.(bílá ř., tekut.)
Komponenta: Fagocyty
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 09262
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,70 - 0,99
MTV: X
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace 10 minut při 80-120 g. Nátěr se provádí ze sedimentu, ihned se barví.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 minText abstraktu ke komponentě
Fagocyty jsou buňky pohlcující jiné buňky nebo jejich části. Podílejí se tak na nespecifické buněčné imunitě organizmu. Dělíme je do dvou skupin. První skupina jsou granulocyty, které slouží jako první obranná linie proti infekci a druhou skupinou jsou monocyty s makrofágy, které zajišťují definitivní odstranění mikroorganizmů. Obě skupiny pak mají schopnost chemotaxe (shlukování a nahromadění v místech mikrobiální invaze).

Referenční meze

Viz též:
Fagocyty
Krev. b.(bílá ř., tekut.)
Numerický podíl