Plazmatický koagulační faktor XIII - ind. stab. - kontr

Faktor XIII ind.stab.-kontrolaP(FC)_Faktor XIII ind.stab.-kontrola

Faktor XIII ind.stab.-kontrola (P(fibrinová frakce); čas [h] *) Neaktuální
Faktor XIII ind.stab.-kontrola (P(fibrinová frakce); čas [h] Rozpuštění sraženiny) Neaktuální


Faktor XIII ind.stab.-kontrola (P(fibrinová frakce); čas [h] *) Neaktuální

Systém: P(fibrinová frakce)
Komponenta: Plazmatický koagulační faktor XIII - ind. stab. - kontr
Druh veličiny: Čas
Jednotka: h
Procedura: *
Klíč: 09259
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 25 - 100
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
*
ČasFaktor XIII ind.stab.-kontrola (P(fibrinová frakce); čas [h] Rozpuštění sraženiny) Neaktuální

Systém: P(fibrinová frakce)
Komponenta: Plazmatický koagulační faktor XIII - ind. stab. - kontr
Druh veličiny: Čas
Jednotka: h
Procedura: Rozpuštění sraženiny
Klíč: 09260
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 25 - 100
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Rozpuštění sraženiny
Čas