Plazmatický koagulační faktor XIII -indukce stability

Faktor XIII - indukce stabilityP(FC)_Faktor XIII - indukce stability

Faktor XIII - indukce stability (P(fibrinová frakce); čas [h] *)
Faktor XIII - indukce stability (P(fibrinová frakce); čas [h] Rozpuštění sraženiny)


Faktor XIII - indukce stability (P(fibrinová frakce); čas [h] *)

Systém: P(fibrinová frakce)
Komponenta: Plazmatický koagulační faktor XIII -indukce stability
Druh veličiny: Čas
Jednotka: h
Procedura: *
Klíč: 09257
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 25 - 100
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr, nebo druhá centrifugace sesáté plazmy opět 15 minut při 2500 g.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 4 h
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Koagulační faktor XIII (faktor stabilizující fibrin) je transglutamináza, která se tvoří v játrech nebo trombocytech. FXIII cirkuluje v plazmě společně s fibrinogenem a je aktivován trombinem za přítomnosti Ca2+. FXIIIa katalyzuje formaci intermolekulárních vazeb mezi proteiny (např. fibrinovými monomery, fibronektinem, kolagenem, alfa-2-antiplazminem). Působením na rozpustný fibrin mění nekovalentní hydroxidové vazby na pevné kovalentní, a tak stabilizuje fibrin. Stanovuje se funkční aktivita metodou rozpustnosti koagula v močovině. Koagulum by se nemělo rozpustit za méně než 24 hodin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 1 24 25 48 100 h

Viz též:
Faktor XIII - indukce stability
*
ČasFaktor XIII - indukce stability (P(fibrinová frakce); čas [h] Rozpuštění sraženiny)

Systém: P(fibrinová frakce)
Komponenta: Plazmatický koagulační faktor XIII -indukce stability
Druh veličiny: Čas
Jednotka: h
Procedura: Rozpuštění sraženiny
Klíč: 09258
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 25 - 100
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr, nebo druhá centrifugace sesáté plazmy opět 15 minut při 2500 g.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 4 h
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Koagulační faktor XIII (faktor stabilizující fibrin) je transglutamináza, která se tvoří v játrech nebo trombocytech. FXIII cirkuluje v plazmě společně s fibrinogenem a je aktivován trombinem za přítomnosti Ca2+. FXIIIa katalyzuje formaci intermolekulárních vazeb mezi proteiny (např. fibrinovými monomery, fibronektinem, kolagenem, alfa-2-antiplazminem). Působením na rozpustný fibrin mění nekovalentní hydroxidové vazby na pevné kovalentní, a tak stabilizuje fibrin. Stanovuje se funkční aktivita metodou rozpustnosti koagula v močovině. Koagulum by se nemělo rozpustit za méně než 24 hodin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 1 24 25 48 100 h

Viz též:
Faktor XIII - indukce stability
Rozpuštění sraženiny
Čas