Plazmatický koagulační faktor XIII

Faktor XIIIP(FC)_Faktor XIII

Faktor XIII (P(fibrinová frakce); vlastnost (popis) [-] *)
Faktor XIII (P(fibrinová frakce); vlastnost (popis) [-] Rozpuštění sraženiny)


Faktor XIII (P(fibrinová frakce); vlastnost (popis) [-] *)

Systém: P(fibrinová frakce)
Komponenta: Plazmatický koagulační faktor XIII
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 07815
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Stanovení přítomnosti faktoru stabilizujícího fibrinové polymery - faktor XIII

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr, nebo druhá centrifugace sesáté plazmy opět 15 minut při 2500 g.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 4 h
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Faktor XIII
*
Vlastnost (popis)Faktor XIII (P(fibrinová frakce); vlastnost (popis) [-] Rozpuštění sraženiny)

Systém: P(fibrinová frakce)
Komponenta: Plazmatický koagulační faktor XIII
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: Rozpuštění sraženiny
Klíč: 07816
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Stanovení přítomnosti faktoru stabilizujícího fibrinové polymery - faktor XIII. Vytvoření fibrinové sraženiny a její rozpouštění v roztoku močoviny.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr, nebo druhá centrifugace sesáté plazmy opět 15 minut při 2500 g.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 4 h
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Faktor XIII
Rozpuštění sraženiny
Vlastnost (popis)