Plazmatický koagulační faktor XII - kontrolní plazma

Faktor XII - kontrolaP_Faktor XII - kontrola

Faktor XII - kontrola (P; rel. čas [1] *) Neaktuální
Faktor XII - kontrola (P; rel. čas [1] Koagulace) Neaktuální
Faktor XII - kontrola (P; rel. čas [1] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální
Faktor XII - kontrola (P; rel. čas [1] Koagulace (det. změn mag. pole)) Neaktuální
Faktor XII - kontrola (P; rel. čas [1] Koagulace (opticky)) Neaktuální


Faktor XII - kontrola (P; rel. čas [1] *) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Plazmatický koagulační faktor XII - kontrolní plazma
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 07810
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1,50 - 2,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Stanovení hodnot kontrolní plazmy pro faktor XII

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Relativní časFaktor XII - kontrola (P; rel. čas [1] Koagulace) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Plazmatický koagulační faktor XII - kontrolní plazma
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace
Klíč: 07811
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1,50 - 2,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Stanovení hodnot kontrolní plazmy pro faktor XII

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace
Relativní časFaktor XII - kontrola (P; rel. čas [1] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Plazmatický koagulační faktor XII - kontrolní plazma
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (det. impulzem)
Klíč: 07812
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1,50 - 2,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Stanovení hodnot kontrolní plazmy pro faktor XII

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (det. impulzem)
Relativní časFaktor XII - kontrola (P; rel. čas [1] Koagulace (det. změn mag. pole)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Plazmatický koagulační faktor XII - kontrolní plazma
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 07813
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1,50 - 2,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Stanovení hodnot kontrolní plazmy pro faktor XII

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
Relativní časFaktor XII - kontrola (P; rel. čas [1] Koagulace (opticky)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Plazmatický koagulační faktor XII - kontrolní plazma
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 07814
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1,50 - 2,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Stanovení hodnot kontrolní plazmy pro faktor XII

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (opticky)
Relativní čas