Plazmatický koagulační faktor XI - kontrolní plazma

Faktor XI - kontrola



P_Faktor XI - kontrola

Faktor XI - kontrola (P; rel. čas [1] *) Neaktuální
Faktor XI - kontrola (P; rel. čas [1] Koagulace) Neaktuální
Faktor XI - kontrola (P; rel. čas [1] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální
Faktor XI - kontrola (P; rel. čas [1] Koagulace (det. změn mag. pole)) Neaktuální
Faktor XI - kontrola (P; rel. čas [1] Koagulace (opticky)) Neaktuální


Faktor XI - kontrola (P; rel. čas [1] *) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Plazmatický koagulační faktor XI - kontrolní plazma
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 07805
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1,50 - 2,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Stanovení hodnot kontrolní plazmy pro faktor XI

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Relativní čas



Faktor XI - kontrola (P; rel. čas [1] Koagulace) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Plazmatický koagulační faktor XI - kontrolní plazma
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace
Klíč: 07806
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1,50 - 2,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Stanovení hodnot kontrolní plazmy pro faktor XI

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace
Relativní čas



Faktor XI - kontrola (P; rel. čas [1] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Plazmatický koagulační faktor XI - kontrolní plazma
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (det. impulzem)
Klíč: 07807
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1,50 - 2,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Stanovení hodnot kontrolní plazmy pro faktor XI

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (det. impulzem)
Relativní čas



Faktor XI - kontrola (P; rel. čas [1] Koagulace (det. změn mag. pole)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Plazmatický koagulační faktor XI - kontrolní plazma
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 07808
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1,50 - 2,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Stanovení hodnot kontrolní plazmy pro faktor XI

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
Relativní čas



Faktor XI - kontrola (P; rel. čas [1] Koagulace (opticky)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Plazmatický koagulační faktor XI - kontrolní plazma
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 07809
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1,50 - 2,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Stanovení hodnot kontrolní plazmy pro faktor XI

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (opticky)
Relativní čas