Plazmatický koagulační faktor X - kontrolní plazma

Faktor X - kontrolaP_Faktor X - kontrola

Faktor X - kontrola (P; rel. čas [1] *) Neaktuální
Faktor X - kontrola (P; rel. čas [1] Koagulace) Neaktuální
Faktor X - kontrola (P; rel. čas [1] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální
Faktor X - kontrola (P; rel. čas [1] Koagulace (det. změn mag. pole)) Neaktuální
Faktor X - kontrola (P; rel. čas [1] Koagulace (opticky)) Neaktuální


Faktor X - kontrola (P; rel. čas [1] *) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Plazmatický koagulační faktor X - kontrolní plazma
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 07800
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1,50 - 2,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Stanovení hodnot kontrolní plazmy pro faktor X

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Relativní časFaktor X - kontrola (P; rel. čas [1] Koagulace) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Plazmatický koagulační faktor X - kontrolní plazma
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace
Klíč: 07801
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1,50 - 2,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Stanovení hodnot kontrolní plazmy pro faktor X

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace
Relativní časFaktor X - kontrola (P; rel. čas [1] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Plazmatický koagulační faktor X - kontrolní plazma
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (det. impulzem)
Klíč: 07802
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1,50 - 2,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Stanovení hodnot kontrolní plazmy pro faktor X

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (det. impulzem)
Relativní časFaktor X - kontrola (P; rel. čas [1] Koagulace (det. změn mag. pole)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Plazmatický koagulační faktor X - kontrolní plazma
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 07803
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1,50 - 2,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Stanovení hodnot kontrolní plazmy pro faktor X

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
Relativní časFaktor X - kontrola (P; rel. čas [1] Koagulace (opticky)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Plazmatický koagulační faktor X - kontrolní plazma
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 07804
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1,50 - 2,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Stanovení hodnot kontrolní plazmy pro faktor X

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (opticky)
Relativní čas