Plazmatický koagulační faktor IX

Faktor IXP_Faktor IX

Faktor IX (P; rel. čas [1] *) Neaktuální
Faktor IX (P; rel. čas [1] Koagulace) Neaktuální
Faktor IX (P; rel. čas [1] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální
Faktor IX (P; rel. čas [1] Koagulace (det. změn mag. pole)) Neaktuální
Faktor IX (P; rel. čas [1] Koagulace (opticky)) Neaktuální


Faktor IX (P; rel. čas [1] *) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Plazmatický koagulační faktor IX
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 04683
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2,00 - 3,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 4 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Koagulační faktor IX je jednořetězcový glykoprotein o molekulové hmotnosti 56 kDa. Gen pro syntézu je lokalizován na X. chromozomu. Během koagulačního procesu je aktivován štěpením na dvě podjednotky spojené disulfidickými můstky. Aktivovaná forma je označována FIXa.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,0 0,1 0,3 0,5 1,5 1,7 2,0 3,0 1

Viz též:
Faktor IX
P
*
Relativní časFaktor IX (P; rel. čas [1] Koagulace) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Plazmatický koagulační faktor IX
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace
Klíč: 04684
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2,00 - 3,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 4 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Koagulační faktor IX je jednořetězcový glykoprotein o molekulové hmotnosti 56 kDa. Gen pro syntézu je lokalizován na X. chromozomu. Během koagulačního procesu je aktivován štěpením na dvě podjednotky spojené disulfidickými můstky. Aktivovaná forma je označována FIXa.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,0 0,1 0,3 0,5 1,5 1,7 2,0 3,0 1

Viz též:
Faktor IX
P
Koagulace
Relativní časFaktor IX (P; rel. čas [1] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Plazmatický koagulační faktor IX
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (det. impulzem)
Klíč: 04685
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2,00 - 3,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 4 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Koagulační faktor IX je jednořetězcový glykoprotein o molekulové hmotnosti 56 kDa. Gen pro syntézu je lokalizován na X. chromozomu. Během koagulačního procesu je aktivován štěpením na dvě podjednotky spojené disulfidickými můstky. Aktivovaná forma je označována FIXa.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,0 0,1 0,3 0,5 1,5 1,7 2,0 3,0 1

Viz též:
Faktor IX
P
Koagulace (det. impulzem)
Relativní časFaktor IX (P; rel. čas [1] Koagulace (det. změn mag. pole)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Plazmatický koagulační faktor IX
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 04686
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2,00 - 3,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 4 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Koagulační faktor IX je jednořetězcový glykoprotein o molekulové hmotnosti 56 kDa. Gen pro syntézu je lokalizován na X. chromozomu. Během koagulačního procesu je aktivován štěpením na dvě podjednotky spojené disulfidickými můstky. Aktivovaná forma je označována FIXa.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,0 0,1 0,3 0,5 1,5 1,7 2,0 3,0 1

Viz též:
Faktor IX
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
Relativní časFaktor IX (P; rel. čas [1] Koagulace (opticky)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Plazmatický koagulační faktor IX
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 04687
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2,00 - 3,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 4 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Koagulační faktor IX je jednořetězcový glykoprotein o molekulové hmotnosti 56 kDa. Gen pro syntézu je lokalizován na X. chromozomu. Během koagulačního procesu je aktivován štěpením na dvě podjednotky spojené disulfidickými můstky. Aktivovaná forma je označována FIXa.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,0 0,1 0,3 0,5 1,5 1,7 2,0 3,0 1

Viz též:
Faktor IX
P
Koagulace (opticky)
Relativní čas