Plazmatický koagulační faktor V

Faktor VP_Faktor V

Faktor V (P; rel. čas [1] *) Neaktuální
Faktor V (P; rel. čas [1] Koagulace) Neaktuální
Faktor V (P; rel. čas [1] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální
Faktor V (P; rel. čas [1] Koagulace (det. změn mag. pole)) Neaktuální
Faktor V (P; rel. čas [1] Koagulace (opticky)) Neaktuální


Faktor V (P; rel. čas [1] *) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Plazmatický koagulační faktor V
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 04668
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2,00 - 3,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Neskladovat při +4 až +8 °C, dochází k aktivaci. Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Koagulační faktor V patří mezi neenzymatické plazmatické kofaktory, jejichž základní funkcí je akcelerace koagulačního procesu. Je to jednořetězcový glykoprotein o molekulové hmotnosti 330 kDa. Gen pro syntézu je uložen na chromozomu I.
 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,0 0,1 0,5 0,75 1,2 1,5 2,0 3,0 1

Viz též:
Faktor V
P
*
Relativní časFaktor V (P; rel. čas [1] Koagulace) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Plazmatický koagulační faktor V
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace
Klíč: 04669
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2,00 - 3,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Neskladovat při +4 až +8 °C, dochází k aktivaci. Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Koagulační faktor V patří mezi neenzymatické plazmatické kofaktory, jejichž základní funkcí je akcelerace koagulačního procesu. Je to jednořetězcový glykoprotein o molekulové hmotnosti 330 kDa. Gen pro syntézu je uložen na chromozomu I.
 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,0 0,1 0,5 0,75 1,2 1,5 2,0 3,0 1

Viz též:
Faktor V
P
Koagulace
Relativní časFaktor V (P; rel. čas [1] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Plazmatický koagulační faktor V
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (det. impulzem)
Klíč: 04670
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2,00 - 3,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Neskladovat při +4 až +8 °C, dochází k aktivaci. Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Koagulační faktor V patří mezi neenzymatické plazmatické kofaktory, jejichž základní funkcí je akcelerace koagulačního procesu. Je to jednořetězcový glykoprotein o molekulové hmotnosti 330 kDa. Gen pro syntézu je uložen na chromozomu I.
 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,0 0,1 0,5 0,75 1,2 1,5 2,0 3,0 1

Viz též:
Faktor V
P
Koagulace (det. impulzem)
Relativní časFaktor V (P; rel. čas [1] Koagulace (det. změn mag. pole)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Plazmatický koagulační faktor V
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 04671
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2,00 - 3,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Neskladovat při +4 až +8 °C, dochází k aktivaci. Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Koagulační faktor V patří mezi neenzymatické plazmatické kofaktory, jejichž základní funkcí je akcelerace koagulačního procesu. Je to jednořetězcový glykoprotein o molekulové hmotnosti 330 kDa. Gen pro syntézu je uložen na chromozomu I.
 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,0 0,1 0,5 0,75 1,2 1,5 2,0 3,0 1

Viz též:
Faktor V
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
Relativní časFaktor V (P; rel. čas [1] Koagulace (opticky)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Plazmatický koagulační faktor V
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 04672
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2,00 - 3,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Neskladovat při +4 až +8 °C, dochází k aktivaci. Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Koagulační faktor V patří mezi neenzymatické plazmatické kofaktory, jejichž základní funkcí je akcelerace koagulačního procesu. Je to jednořetězcový glykoprotein o molekulové hmotnosti 330 kDa. Gen pro syntézu je uložen na chromozomu I.
 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,0 0,1 0,5 0,75 1,2 1,5 2,0 3,0 1

Viz též:
Faktor V
P
Koagulace (opticky)
Relativní čas