Fragmenty protrombinu F1+2

Fragmenty F1+2P_Fragmenty F1+2

Fragmenty F1+2 (P; látková konc. [nmol/l] *)
Fragmenty F1+2 (P; látková konc. [nmol/l] ELISA)


Fragmenty F1+2 (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Fragmenty protrombinu F1+2
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 13806
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,00 0,05 0,20 0,40 1,10 2,00 100,00 1000,0 nmol/l

Viz též:
P
*
Látková koncentraceFragmenty F1+2 (P; látková konc. [nmol/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Fragmenty protrombinu F1+2
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: ELISA
Klíč: 13807
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,00 0,05 0,20 0,40 1,10 2,00 100,00 1000,0 nmol/l

Viz též:
P
ELISA
Látková koncentrace