Extracelulární Fe

Extracelulární FeECF(BM)_Extracelulární Fe

Extracelulární Fe (Extracel. tekutina (kostní dřeň); vlastnost (popis) [-] *)
Extracelulární Fe (Extracel. tekutina (kostní dřeň); vlastnost (popis) [-] Mikroskop. (světlo))


Extracelulární Fe (Extracel. tekutina (kostní dřeň); vlastnost (popis) [-] *)

Systém: Extracel. tekutina (kostní dřeň)
Komponenta: Extracelulární Fe
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 09521
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BIOP
Třída hlavní: Anorganika
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do: Sklo mikroskopické podložní
Pokyny k odběru vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné přenášet a uchovávat v uzavřeném prostředí, aby se na ně nenachytaly prachové částice.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné uchovávat v uzavřeném prostředí, aby se na ně nenachytaly prachové částice.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 hText abstraktu ke komponentě
Extracelulární železo se vyskytuje volně v nátěrech ve formě zrn nebo fragmentů difúzně zbarvené cytoplazmy siderofágů. Průkaz železa se provádí v nátěrech kostní dřeně Perlsovou reakcí, kdy ferrokyanid draselný v kyselém prostředí reaguje s Fe3+ (zásobní Fe) a vytváří komplexní sůl tzv. berlínskou modř.

Referenční meze

Viz též:
Extracelulární Fe
Extracel. tekutina (kostní dřeň)
*
Vlastnost (popis)Extracelulární Fe (Extracel. tekutina (kostní dřeň); vlastnost (popis) [-] Mikroskop. (světlo))

Systém: Extracel. tekutina (kostní dřeň)
Komponenta: Extracelulární Fe
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 09522
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BIOP
Třída hlavní: Anorganika
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do: Sklo mikroskopické podložní
Pokyny k odběru vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné přenášet a uchovávat v uzavřeném prostředí, aby se na ně nenachytaly prachové částice.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné uchovávat v uzavřeném prostředí, aby se na ně nenachytaly prachové částice.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 hText abstraktu ke komponentě
Extracelulární železo se vyskytuje volně v nátěrech ve formě zrn nebo fragmentů difúzně zbarvené cytoplazmy siderofágů. Průkaz železa se provádí v nátěrech kostní dřeně Perlsovou reakcí, kdy ferrokyanid draselný v kyselém prostředí reaguje s Fe3+ (zásobní Fe) a vytváří komplexní sůl tzv. berlínskou modř.

Referenční meze

Viz též:
Extracelulární Fe
Extracel. tekutina (kostní dřeň)
Vlastnost (popis)