Etosuximid*

Etosuximid*S_Etosuximid*

Etosuximid* (S; látková konc. [µmol/l] *)
Etosuximid* (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Etosuximid* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

P_Etosuximid*

Etosuximid* (P; látková konc. [µmol/l] *)
Etosuximid* (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Etosuximid* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

REPI_Etosuximid*

Etosuximid* (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos) Druhotná


Etosuximid* (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Etosuximid*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01724
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1555 - 2500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Možná ztráta vazbou na separační gely, nutné ověřit pro každého výrobce!
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 150 200 250 550 600 700 µmol/l

Viz též:
S
*
Látková koncentraceEtosuximid* (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: S
Komponenta: Etosuximid*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 01725
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1555 - 2500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Možná ztráta vazbou na separační gely, nutné ověřit pro každého výrobce!
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 150 200 250 550 600 700 µmol/l

Viz též:
S
FPIA
Látková koncentraceEtosuximid* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Etosuximid*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18725
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1555 - 2500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Možná ztráta vazbou na separační gely, nutné ověřit pro každého výrobce!
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 150 200 250 550 600 700 µmol/l

Viz též:
S
IA
Látková koncentraceEtosuximid* (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Etosuximid*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01722
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1555 - 2500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans použít K2EDTA nebo heparinát sodný (lithný).
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 150 200 250 550 600 700 µmol/l

Viz též:
P
*
Látková koncentraceEtosuximid* (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: P
Komponenta: Etosuximid*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 01723
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1555 - 2500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans použít K2EDTA nebo heparinát sodný (lithný).
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 150 200 250 550 600 700 µmol/l

Viz též:
P
FPIA
Látková koncentraceEtosuximid* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Etosuximid*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18724
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1555 - 2500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans použít K2EDTA nebo heparinát sodný (lithný).
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 150 200 250 550 600 700 µmol/l

Viz též:
P
IA
Látková koncentraceEtosuximid* (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos) Druhotná

Systém: Blok interpretační
Komponenta: Etosuximid*
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Datový přenos
Klíč: 20465
Gesce: informatika
Vznik: Interpretace k položce - hodnocení výsledku
Typ položky: B
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: blok textu
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Blok interpretační
Datový přenos
Typ