Estron

EstronS_Estron

Estron (S; látková konc. [pmol/l] *)

P_Estron

Estron (P; látková konc. [pmol/l] *)


Estron (S; látková konc. [pmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Estron
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: *
Klíč: 01721
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 10 - 20 - 1000 - 20000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceEstron (P; látková konc. [pmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Estron
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: *
Klíč: 03360
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 10 - 20 - 1000 - 20000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentrace