Escitalopram

EscitalopramS_Escitalopram

Escitalopram (S; hmot. konc. [µg/l] *)
Escitalopram (S; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

P_Escitalopram

Escitalopram (P; hmot. konc. [µg/l] *)
Escitalopram (P; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)


Escitalopram (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Escitalopram
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 18714
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 15 80 µg/l

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceEscitalopram (S; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Escitalopram
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 18715
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 15 80 µg/l

Viz též:
S
Chromatografie-HPLC
Hmotnostní koncentraceEscitalopram (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Escitalopram
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 18712
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 15 80 µg/l

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceEscitalopram (P; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Escitalopram
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 18713
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 15 80 µg/l

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Hmotnostní koncentrace