Erytropoetin

ErytropoetinS_Erytropoetin

Erytropoetin (S; arb. látková konc. [U/l] *)
Erytropoetin (S; arb. látková konc. [U/l] ELISA)
Erytropoetin (S; arb. látková konc. [U/l] LEIA)
Erytropoetin (S; arb. látková konc. [U/l] RIA)

P_Erytropoetin

Erytropoetin (P; arb. látková konc. [U/l] *)
Erytropoetin (P; arb. látková konc. [U/l] ELISA)
Erytropoetin (P; arb. látková konc. [U/l] RIA)


Erytropoetin (S; arb. látková konc. [U/l] *)

Systém: S
Komponenta: Erytropoetin
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: *
Klíč: 01671
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 1 - 3 - 50 - 90
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr provádět mezi 7:00 a 12:00 hodin. Ovlivnění hemolýzou a bilirubinem.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 h
-20 °C: 8 týden
Poznámka ke stabilitě:
Nerozmrazovat opakovaně, před analýzou vzorky vytemperovat na pokojovou teplotu.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,1 1,0 2,5 3,3 16,6 20,0 50,0 100,0 U/l

Viz též:
S
*
Arbitrární látková koncentraceErytropoetin (S; arb. látková konc. [U/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Erytropoetin
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: ELISA
Klíč: 08681
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 0,5 - 50 - 90
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr provádět mezi 7:00 a 12:00 hodin. Ovlivnění hemolýzou a bilirubinem.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 h
-20 °C: 8 týden
Poznámka ke stabilitě:
Nerozmrazovat opakovaně, před analýzou vzorky vytemperovat na pokojovou teplotu.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
ELISA
Arbitrární látková koncentraceErytropoetin (S; arb. látková konc. [U/l] LEIA)

Systém: S
Komponenta: Erytropoetin
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: LEIA
Klíč: 11551
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 1 - 3 - 50 - 90
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr provádět mezi 7:00 a 12:00 hodin. Ovlivnění hemolýzou a bilirubinem.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 h
-20 °C: 8 týden
Poznámka ke stabilitě:
Nerozmrazovat opakovaně, před analýzou vzorky vytemperovat na pokojovou teplotu.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 2,6 34,0 U/l

Viz též:
S
Arbitrární látková koncentraceErytropoetin (S; arb. látková konc. [U/l] RIA)

Systém: S
Komponenta: Erytropoetin
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: RIA
Klíč: 01672
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 1 - 3 - 50 - 90
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr provádět mezi 7:00 a 12:00 hodin. Ovlivnění hemolýzou a bilirubinem.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 h
-20 °C: 8 týden
Poznámka ke stabilitě:
Nerozmrazovat opakovaně, před analýzou vzorky vytemperovat na pokojovou teplotu.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,1 1,0 2,5 3,3 16,6 20,0 50,0 100,0 U/l

Viz též:
S
RIA
Arbitrární látková koncentraceErytropoetin (P; arb. látková konc. [U/l] *)

Systém: P
Komponenta: Erytropoetin
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: *
Klíč: 01669
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 1 - 3 - 50 - 90
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat mezi 7:00 a 12:00 hodin. Ovlivnění hemolýzou a bilirubinem.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě °C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 8 týden
Poznámka ke stabilitě:
Nerozmrazovat opakovaně, před analýzou vzorek vytemperovat na pokojovou teplotuText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,1 1,0 2,5 3,1 14,9 16,0 50 100 U/l

Viz též:
P
*
Arbitrární látková koncentraceErytropoetin (P; arb. látková konc. [U/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Erytropoetin
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: ELISA
Klíč: 08680
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 1 - 0,5 - 50 - 90
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat mezi 7:00 a 12:00 hodin. Ovlivnění hemolýzou a bilirubinem.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě °C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 8 týden
Poznámka ke stabilitě:
Nerozmrazovat opakovaně, před analýzou vzorek vytemperovat na pokojovou teplotuText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
ELISA
Arbitrární látková koncentraceErytropoetin (P; arb. látková konc. [U/l] RIA)

Systém: P
Komponenta: Erytropoetin
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: U/l
Procedura: RIA
Klíč: 01670
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 1 - 3 - 50 - 90
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat mezi 7:00 a 12:00 hodin. Ovlivnění hemolýzou a bilirubinem.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě °C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 8 týden
Poznámka ke stabilitě:
Nerozmrazovat opakovaně, před analýzou vzorek vytemperovat na pokojovou teplotuText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,1 1,0 2,5 3,1 14,9 16,0 50 100 U/l

Viz též:
P
RIA
Arbitrární látková koncentrace