Eozinofilní myelocyty

Eozinofilní myelocytyBCEL(BM)_Eozinofilní myelocyty

Eozinofilní myelocyty (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] *)
Eozinofilní myelocyty (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

LKC(B)_Eozinofilní myelocyty

Eozinofilní myelocyty (Leukocyty (B); num. podíl [1] *)
Eozinofilní myelocyty (Leukocyty (B); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))


Eozinofilní myelocyty (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] *)

Systém: Krev. b.(dřeň)
Komponenta: Eozinofilní myelocyty
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 04658
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,5 - 0,99
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 0,50 0,99 1

Viz též:
Eozinofilní myelocyty
Krev. b.(dřeň)
*
Numerický podílEozinofilní myelocyty (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

Systém: Krev. b.(dřeň)
Komponenta: Eozinofilní myelocyty
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 04659
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,5 - 0,99
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 0,50 0,99 1

Viz též:
Eozinofilní myelocyty
Krev. b.(dřeň)
Numerický podílEozinofilní myelocyty (Leukocyty (B); num. podíl [1] *)

Systém: Leukocyty (B)
Komponenta: Eozinofilní myelocyty
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 03509
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,2 - 0,99
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením krev dobře promísit. V případě mikroskopického hodnocení musí nátěry řádně zaschnout.
Poznámka ke stabilitě:
Nefixované nátěry stabilní 5 dnů, nabarvený nátěr je stabilní při pokojové teplotě 4 týdny.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0,00 <0,00 0,01 0,10 0,99 1

Viz též:
Eozinofilní myelocyty
Leukocyty (B)
*
Numerický podílEozinofilní myelocyty (Leukocyty (B); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

Systém: Leukocyty (B)
Komponenta: Eozinofilní myelocyty
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 03510
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,2 - 0,99
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením krev dobře promísit. V případě mikroskopického hodnocení musí nátěry řádně zaschnout.
Poznámka ke stabilitě:
Nefixované nátěry stabilní 5 dnů, nabarvený nátěr je stabilní při pokojové teplotě 4 týdny.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0,00 <0,00 0,01 0,10 0,99 1

Viz též:
Eozinofilní myelocyty
Leukocyty (B)
Numerický podíl