Elastáza pankreatická

Elastáza pankreatickáS_Elastáza pankreatická

Elastáza pankreatická (S; hmot. konc. [µg/l] *)
Elastáza pankreatická (S; hmot. konc. [µg/l] ELISA)

P_Elastáza pankreatická

Elastáza pankreatická (P; hmot. konc. [µg/l] *)
Elastáza pankreatická (P; hmot. konc. [µg/l] ELISA)

F_Elastáza pankreatická

Elastáza pankreatická (Stolice; hmot. obsah [µg/g] *)
Elastáza pankreatická (Stolice; hmot. obsah [µg/g] ELISA)


Elastáza pankreatická (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Elastáza pankreatická
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 07290
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 2,00 - 5,00 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Pankreatická elastáza patří do skupiny peptidáz S1 (trypsinová rodina). Vzniká aktivací proelastázy prostřednictvím trypsinu, produkována v pankreatu. Zajišťuje hydrolýzu proteinů včetně elastinu. Preferenčně štěpí vazbu Ala-/-Xaa.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ <3,5 µg/l

Viz též:
S_Elastáza pankreatická
Elastáza pankreatická
S
*
Hmotnostní koncentraceElastáza pankreatická (S; hmot. konc. [µg/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Elastáza pankreatická
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: ELISA
Klíč: 07291
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 2,00 - 5,00 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Pankreatická elastáza patří do skupiny peptidáz S1 (trypsinová rodina). Vzniká aktivací proelastázy prostřednictvím trypsinu, produkována v pankreatu. Zajišťuje hydrolýzu proteinů včetně elastinu. Preferenčně štěpí vazbu Ala-/-Xaa.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ <3,5 µg/l

Viz též:
S_Elastáza pankreatická
Elastáza pankreatická
S
ELISA
Hmotnostní koncentraceElastáza pankreatická (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Elastáza pankreatická
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 07288
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 2,00 - 5,00 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Pankreatická elastáza patří do skupiny peptidáz S1 (trypsinová rodina). Vzniká aktivací proelastázy prostřednictvím trypsinu, produkována v pankreatu. Zajišťuje hydrolýzu proteinů včetně elastinu. Preferenčně štěpí vazbu Ala-/-Xaa.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ <3,5 µg/l

Viz též:
Elastáza pankreatická
P
*
Hmotnostní koncentraceElastáza pankreatická (P; hmot. konc. [µg/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Elastáza pankreatická
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: ELISA
Klíč: 07289
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 2,00 - 5,00 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Pankreatická elastáza patří do skupiny peptidáz S1 (trypsinová rodina). Vzniká aktivací proelastázy prostřednictvím trypsinu, produkována v pankreatu. Zajišťuje hydrolýzu proteinů včetně elastinu. Preferenčně štěpí vazbu Ala-/-Xaa.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ <3,5 µg/l

Viz též:
Elastáza pankreatická
P
ELISA
Hmotnostní koncentraceElastáza pankreatická (Stolice; hmot. obsah [µg/g] *)

Systém: Stolice
Komponenta: Elastáza pankreatická
Druh veličiny: Hmotnostní obsah
Jednotka: µg/g
Procedura: *
Klíč: 07286
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 300 - 5000
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Stolice
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Pankreatická elastáza patří do skupiny peptidáz S1 (trypsinová rodina). Vzniká aktivací proelastázy prostřednictvím trypsinu, produkována v pankreatu. Zajišťuje hydrolýzu proteinů včetně elastinu. Preferenčně štěpí vazbu Ala-/-Xaa.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ >200 µg/g

Viz též:
Elastáza pankreatická
Stolice
*
Hmotnostní obsahElastáza pankreatická (Stolice; hmot. obsah [µg/g] ELISA)

Systém: Stolice
Komponenta: Elastáza pankreatická
Druh veličiny: Hmotnostní obsah
Jednotka: µg/g
Procedura: ELISA
Klíč: 07287
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 300 - 5000
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Stolice
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Pankreatická elastáza patří do skupiny peptidáz S1 (trypsinová rodina). Vzniká aktivací proelastázy prostřednictvím trypsinu, produkována v pankreatu. Zajišťuje hydrolýzu proteinů včetně elastinu. Preferenčně štěpí vazbu Ala-/-Xaa.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ >200 µg/g

Viz též:
Elastáza pankreatická
Stolice
ELISA
Hmotnostní obsah