eGFR (Schwartz děti do 1 roku)

eGFR (Schwartz děti do 1 roku)PT(KIDN)_eGFR (Schwartz děti do 1 roku)

eGFR (Schwartz děti do 1 roku) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s/1,73 m2] Výpočet)


eGFR (Schwartz děti do 1 roku) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s/1,73 m2] Výpočet)

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: eGFR (Schwartz děti do 1 roku)
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/s/1,73 m2
Procedura: Výpočet
Klíč: 18068
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 2,5 - 5
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Pokyny, poznámky, info:
Výpočet podle Schwartzova vzorce pro zralé novorozence a děti do 1 roku života.
Náhrada položky 08556.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)
Výpočet
Objemový tok