eGFR (MDRD 1p)

eGFR (MDRD 1p)PT(KIDN)_eGFR (MDRD 1p)

eGFR (MDRD 1p) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s/1,73 m2] Výpočet)


eGFR (MDRD 1p) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s/1,73 m2] Výpočet)

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: eGFR (MDRD 1p)
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/s/1,73 m2
Procedura: Výpočet
Klíč: 17341
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 2,5 - 5
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Pokyny, poznámky, info:
Výpočet podle rovnice MDRD 1p (zkrácená - kreatinin, věk, pohlaví).
Náhrada položky 14845.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)
Výpočet
Objemový tok