eGFR (EBPG nekorig.)

eGFR (EBPG nekorig.)PT(KIDN)_eGFR (EBPG nekorig.)

eGFR (EBPG nekorig.) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] Výpočet)


eGFR (EBPG nekorig.) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] Výpočet)

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: eGFR (EBPG nekorig.)
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/s
Procedura: Výpočet
Klíč: 18065
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 2,5 - 5
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Pokyny, poznámky, info:
Výpočet není korigovaný na 1,73 m2.
Výpočet podle rovnice EBPG (průměr clearance kreatininu a urey). Náhrada položky 14846.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)
Výpočet
Objemový tok