Protilátky proti povrch. antig. erytrocytů - nepravid.

Anti-erytrocytyS_Anti-erytrocyty

Anti-erytrocyty (S; přítomnosti - seznam [-] *)
Anti-erytrocyty (S; přítomnosti - seznam [-] Aglutinace (gel))
Anti-erytrocyty (S; přítomnosti - seznam [-] Aglutinace (zkum.))

P_Anti-erytrocyty

Anti-erytrocyty (P; přítomnosti - seznam [-] *)
Anti-erytrocyty (P; přítomnosti - seznam [-] Aglutinace (gel))
Anti-erytrocyty (P; přítomnosti - seznam [-] Aglutinace (zkum.))


Anti-erytrocyty (S; přítomnosti - seznam [-] *)

Systém: S
Komponenta: Protilátky proti povrch. antig. erytrocytů - nepravid.
Druh veličiny: Přítomnosti - seznam
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 05219
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: S
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: strukturovaný text rozvinutý
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, ERAB
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení, se separačními granulemi
Pokyny k odběru vzorku:
V případě podezření na antierytrocytární chladové protilátky je nutný odběr a transport za tepla - viz Pokyny pro oddělení.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracováním vzorku se rozumí centrifugace vzorku a stažení séra.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 7 h
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 2 h
Poznámka ke stabilitě:
Na mikrotitrační destičce se neprovádí screening chladových protilátek. Proto je doba od odběru do zpracování vzorku odlišná od vzorků určených k vyšetření na gelech. Stabilita zamražených sér je dlouhodobá, obecně 1-2 roky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Přítomnosti - seznamAnti-erytrocyty (S; přítomnosti - seznam [-] Aglutinace (gel))

Systém: S
Komponenta: Protilátky proti povrch. antig. erytrocytů - nepravid.
Druh veličiny: Přítomnosti - seznam
Jednotka: -
Procedura: Aglutinace (gel)
Klíč: 05220
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: S
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: strukturovaný text rozvinutý
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, ERAB
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Přítomnosti - seznamAnti-erytrocyty (S; přítomnosti - seznam [-] Aglutinace (zkum.))

Systém: S
Komponenta: Protilátky proti povrch. antig. erytrocytů - nepravid.
Druh veličiny: Přítomnosti - seznam
Jednotka: -
Procedura: Aglutinace (zkum.)
Klíč: 05221
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: S
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: strukturovaný text rozvinutý
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, ERAB
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Přítomnosti - seznamAnti-erytrocyty (P; přítomnosti - seznam [-] *)

Systém: P
Komponenta: Protilátky proti povrch. antig. erytrocytů - nepravid.
Druh veličiny: Přítomnosti - seznam
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 05216
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: S
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: strukturovaný text rozvinutý
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, ERAB
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Přítomnosti - seznamAnti-erytrocyty (P; přítomnosti - seznam [-] Aglutinace (gel))

Systém: P
Komponenta: Protilátky proti povrch. antig. erytrocytů - nepravid.
Druh veličiny: Přítomnosti - seznam
Jednotka: -
Procedura: Aglutinace (gel)
Klíč: 05217
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: S
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: strukturovaný text rozvinutý
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, ERAB
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Přítomnosti - seznamAnti-erytrocyty (P; přítomnosti - seznam [-] Aglutinace (zkum.))

Systém: P
Komponenta: Protilátky proti povrch. antig. erytrocytů - nepravid.
Druh veličiny: Přítomnosti - seznam
Jednotka: -
Procedura: Aglutinace (zkum.)
Klíč: 05218
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: S
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: strukturovaný text rozvinutý
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, ERAB
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Přítomnosti - seznam