Etanolamin

EtanolaminS_Etanolamin

Etanolamin (S; látková konc. [µmol/l] *)
Etanolamin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Etanolamin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

P_Etanolamin

Etanolamin (P; látková konc. [µmol/l] *)
Etanolamin (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

U_Etanolamin

Etanolamin (U; látková konc. [µmol/l] *)
Etanolamin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Etanolamin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

CSF_Etanolamin

Etanolamin (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)
Etanolamin (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)


Etanolamin (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Etanolamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08649
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Etanolamin patří mezi neesenciální aminokyseliny. Etanolamin je součástí fosfoacylglycerolů, které se uplatňují především jako stavební kameny buněčných membrán. Etanolamin vzniká dekarboxylací serinu, z etanolaminu je dále metabolizován cholin. Etanolamin patří mezi biogenní aminy.

Referenční meze

Viz též:
Etanolamin
S
*
Látková koncentraceEtanolamin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Etanolamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 08650
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Etanolamin patří mezi neesenciální aminokyseliny. Etanolamin je součástí fosfoacylglycerolů, které se uplatňují především jako stavební kameny buněčných membrán. Etanolamin vzniká dekarboxylací serinu, z etanolaminu je dále metabolizován cholin. Etanolamin patří mezi biogenní aminy.

Referenční meze

Viz též:
Etanolamin
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceEtanolamin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: S
Komponenta: Etanolamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 08651
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Etanolamin patří mezi neesenciální aminokyseliny. Etanolamin je součástí fosfoacylglycerolů, které se uplatňují především jako stavební kameny buněčných membrán. Etanolamin vzniká dekarboxylací serinu, z etanolaminu je dále metabolizován cholin. Etanolamin patří mezi biogenní aminy.

Referenční meze

Viz též:
Etanolamin
S
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceEtanolamin (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Etanolamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08647
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparinát sodný, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Etanolamin patří mezi neesenciální aminokyseliny. Etanolamin je součástí fosfoacylglycerolů, které se uplatňují především jako stavební kameny buněčných membrán. Etanolamin vzniká dekarboxylací serinu, z etanolaminu je dále metabolizován cholin. Etanolamin patří mezi biogenní aminy.

Referenční meze

Viz též:
Etanolamin
P
*
Látková koncentraceEtanolamin (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: P
Komponenta: Etanolamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 08648
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparinát sodný, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Etanolamin patří mezi neesenciální aminokyseliny. Etanolamin je součástí fosfoacylglycerolů, které se uplatňují především jako stavební kameny buněčných membrán. Etanolamin vzniká dekarboxylací serinu, z etanolaminu je dále metabolizován cholin. Etanolamin patří mezi biogenní aminy.

Referenční meze

Viz též:
Etanolamin
P
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceEtanolamin (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Etanolamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08652
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:
Škála není vytvořena, jedná se o pomocnou položku, která je součástí jiné výsledné položky.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyseliny.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Etanolamin patří mezi neesenciální aminokyseliny. Etanolamin je součástí fosfoacylglycerolů, které se uplatňují především jako stavební kameny buněčných membrán. Etanolamin vzniká dekarboxylací serinu, z etanolaminu je dále metabolizován cholin. Etanolamin patří mezi biogenní aminy.

Referenční meze

Viz též:
Etanolamin
U
*
Látková koncentraceEtanolamin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: Etanolamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 08653
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:
Škála není vytvořena, jedná se o pomocnou položku, která je součástí jiné výsledné položky.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyseliny.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Etanolamin patří mezi neesenciální aminokyseliny. Etanolamin je součástí fosfoacylglycerolů, které se uplatňují především jako stavební kameny buněčných membrán. Etanolamin vzniká dekarboxylací serinu, z etanolaminu je dále metabolizován cholin. Etanolamin patří mezi biogenní aminy.

Referenční meze

Viz též:
Etanolamin
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceEtanolamin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: U
Komponenta: Etanolamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 08654
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:
Škála není vytvořena, jedná se o pomocnou položku, která je součástí jiné výsledné položky.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyseliny.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Etanolamin patří mezi neesenciální aminokyseliny. Etanolamin je součástí fosfoacylglycerolů, které se uplatňují především jako stavební kameny buněčných membrán. Etanolamin vzniká dekarboxylací serinu, z etanolaminu je dále metabolizován cholin. Etanolamin patří mezi biogenní aminy.

Referenční meze

Viz též:
Etanolamin
U
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceEtanolamin (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Etanolamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08645
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Etanolamin patří mezi neesenciální aminokyseliny. Etanolamin je součástí fosfoacylglycerolů, které se uplatňují především jako stavební kameny buněčných membrán. Etanolamin vzniká dekarboxylací serinu, z etanolaminu je dále metabolizován cholin. Etanolamin patří mezi biogenní aminy.

Referenční meze

Viz též:
Etanolamin
Likvor
*
Látková koncentraceEtanolamin (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: Likvor
Komponenta: Etanolamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 08646
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Etanolamin patří mezi neesenciální aminokyseliny. Etanolamin je součástí fosfoacylglycerolů, které se uplatňují především jako stavební kameny buněčných membrán. Etanolamin vzniká dekarboxylací serinu, z etanolaminu je dále metabolizován cholin. Etanolamin patří mezi biogenní aminy.

Referenční meze

Viz též:
Etanolamin
Likvor
Chromatografie-IEC
Látková koncentrace