dPT screen R

dPT screen RP_dPT screen R

dPT screen R (P; rel. čas [1] Výpočet)


dPT screen R (P; rel. čas [1] Výpočet)

Systém: P
Komponenta: dPT screen R
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Výpočet
Klíč: 16550
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 20 - 50
MTV: X, CALC
Třída hlavní: Výpočty
Pokyny, poznámky, info:
Poměr časů pacienta a normálu.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Výpočet
Relativní čas