dPT screening

dPT screeningP_dPT screening

dPT screening (P; čas [s] *)
dPT screening (P; čas [s] Koagulace (det. změn mag. pole))
dPT screening (P; čas [s] Koagulace (opticky))


dPT screening (P; čas [s] *)

Systém: P
Komponenta: dPT screening
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: *
Klíč: 16547
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 300 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
dPT screening
P
*
ČasdPT screening (P; čas [s] Koagulace (det. změn mag. pole))

Systém: P
Komponenta: dPT screening
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 16548
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 300 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
dPT screening
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
ČasdPT screening (P; čas [s] Koagulace (opticky))

Systém: P
Komponenta: dPT screening
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 16549
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 300 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
dPT screening
P
Koagulace (opticky)
Čas