Dopamin

DopaminS_Dopamin

Dopamin (S; látková konc. [nmol/l] *)
Dopamin (S; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

P_Dopamin

Dopamin (P; látková konc. [nmol/l] *)
Dopamin (P; látková konc. [nmol/l] ELISA)
Dopamin (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

U_Dopamin

Dopamin (U; látková konc. [nmol/l] *)
Dopamin (U; látková konc. [nmol/l] ELISA)
Dopamin (U; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

DU_Dopamin

Dopamin (dU; látkový tok [nmol/d] *)
Dopamin (dU; látkový tok [nmol/d] ELISA)
Dopamin (dU; látkový tok [nmol/d] Chromatografie-HPLC)

CSF_Dopamin

Dopamin (Likvor; látková konc. [nmol/l] *)
Dopamin (Likvor; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)


Dopamin (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Dopamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 01636
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 0,8 - 20
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Sérum je méně vhodné než plazma. Dieta a příprava pacienta shodná se stanovením v plazmě. Transportovat na ledu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Odstředit v chlazené centrifuze a ihned separovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceDopamin (S; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Dopamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01637
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 0,8 - 20
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Sérum je méně vhodné než plazma. Dieta a příprava pacienta shodná se stanovením v plazmě. Transportovat na ledu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Odstředit v chlazené centrifuze a ihned separovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceDopamin (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Dopamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 01634
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 0,8 - 20
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Před odběrem dieta, poslední 4 hodiny nejíst a nepít. Minimálně na 3 dny vysadit antihypertenziva. 30 minut před odběrem ležet se zavedeným žilním katetrem. Jako antikoagulans použít heparinát sodný nebo lithný, případně K2EDTA, jako antioxidans glutathion. Transportovat v chladu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceDopamin (P; látková konc. [nmol/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Dopamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: ELISA
Klíč: 13329
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,08 - 10,0 - 20
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:
Přepočet: ng/l * 0,0065 = nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Před odběrem dieta, poslední 4 hodiny nejíst a nepít. Minimálně na 3 dny vysadit antihypertenziva. 30 minut před odběrem ležet se zavedeným žilním katetrem. Jako antikoagulans použít heparinát sodný nebo lithný, případně K2EDTA, jako antioxidans glutathion. Transportovat v chladu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0,19 0,65 nmol/l

Viz též:
P
ELISA
Látková koncentraceDopamin (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Dopamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01635
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 0,8 - 20
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Před odběrem dieta, poslední 4 hodiny nejíst a nepít. Minimálně na 3 dny vysadit antihypertenziva. 30 minut před odběrem ležet se zavedeným žilním katetrem. Jako antikoagulans použít heparinát sodný nebo lithný, případně K2EDTA, jako antioxidans glutathion. Transportovat v chladu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceDopamin (U; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Dopamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 01638
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 2500 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodný pouze sběr moči za 12 nebo 24 hodin.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Látková koncentraceDopamin (U; látková konc. [nmol/l] ELISA)

Systém: U
Komponenta: Dopamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: ELISA
Klíč: 13330
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 2500 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodný pouze sběr moči za 12 nebo 24 hodin.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
ELISA
Látková koncentraceDopamin (U; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: Dopamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01639
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 2500 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodný pouze sběr moči za 12 nebo 24 hodin.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceDopamin (dU; látkový tok [nmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Dopamin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: nmol/d
Procedura: *
Klíč: 01632
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 3000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)
Pokyny k odběru vzorku:
Jako konzervační činidlo použít 10 ml 6 mol/l HCl, moč uchovávat v lednici. Vysadit minimálně 2 dny před sběrem antihypertenziva.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
dU
*
Látkový tokDopamin (dU; látkový tok [nmol/d] ELISA)

Systém: dU
Komponenta: Dopamin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: nmol/d
Procedura: ELISA
Klíč: 13328
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 5000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)
Pokyny k odběru vzorku:
Jako konzervační činidlo použít 10 ml 6 mol/l HCl, moč uchovávat v lednici. Vysadit minimálně 2 dny před sběrem antihypertenziva.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 500 3900 nmol/d

Viz též:
dU
ELISA
Látkový tokDopamin (dU; látkový tok [nmol/d] Chromatografie-HPLC)

Systém: dU
Komponenta: Dopamin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: nmol/d
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01633
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 3000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)
Pokyny k odběru vzorku:
Jako konzervační činidlo použít 10 ml 6 mol/l HCl, moč uchovávat v lednici. Vysadit minimálně 2 dny před sběrem antihypertenziva.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
dU
Chromatografie-HPLC
Látkový tokDopamin (Likvor; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Dopamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 01630
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 0,8 - 50
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Likvor
*
Látková koncentraceDopamin (Likvor; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: Likvor
Komponenta: Dopamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01631
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 0,8 - 50
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Likvor
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace