3,4-dihydroxyfenylacetát

3,4-dihydroxyfenylacetátS_3,4-dihydroxyfenylacetát

3,4-dihydroxyfenylacetát (S; látková konc. [nmol/l] *)
3,4-dihydroxyfenylacetát (S; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

P_3,4-dihydroxyfenylacetát

3,4-dihydroxyfenylacetát (P; látková konc. [nmol/l] *)
3,4-dihydroxyfenylacetát (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

U_3,4-dihydroxyfenylacetát

3,4-dihydroxyfenylacetát (U; látková konc. [µmol/l] *)
3,4-dihydroxyfenylacetát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

DU_3,4-dihydroxyfenylacetát

3,4-dihydroxyfenylacetát (dU; látkový tok [µmol/d] *)
3,4-dihydroxyfenylacetát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)


3,4-dihydroxyfenylacetát (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: 3,4-dihydroxyfenylacetát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 01624
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentrace3,4-dihydroxyfenylacetát (S; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: 3,4-dihydroxyfenylacetát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01625
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace3,4-dihydroxyfenylacetát (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: 3,4-dihydroxyfenylacetát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 01622
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentrace3,4-dihydroxyfenylacetát (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: 3,4-dihydroxyfenylacetát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01623
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace3,4-dihydroxyfenylacetát (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: 3,4-dihydroxyfenylacetát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01626
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Látková koncentrace3,4-dihydroxyfenylacetát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: 3,4-dihydroxyfenylacetát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01627
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace3,4-dihydroxyfenylacetát (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: 3,4-dihydroxyfenylacetát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 01620
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
dU
*
Látkový tok3,4-dihydroxyfenylacetát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)

Systém: dU
Komponenta: 3,4-dihydroxyfenylacetát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01621
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
dU
Chromatografie-HPLC
Látkový tok