3,4-dihydroxyfenylalanin

3,4-dihydroxyfenylalaninS_3,4-dihydroxyfenylalanin

3,4-dihydroxyfenylalanin (S; látková konc. [nmol/l] *)
3,4-dihydroxyfenylalanin (S; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

P_3,4-dihydroxyfenylalanin

3,4-dihydroxyfenylalanin (P; látková konc. [nmol/l] *)
3,4-dihydroxyfenylalanin (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

CSF_3,4-dihydroxyfenylalanin

3,4-dihydroxyfenylalanin (Likvor; látková konc. [nmol/l] *)
3,4-dihydroxyfenylalanin (Likvor; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)


3,4-dihydroxyfenylalanin (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: 3,4-dihydroxyfenylalanin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 01618
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentrace3,4-dihydroxyfenylalanin (S; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: 3,4-dihydroxyfenylalanin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01619
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace3,4-dihydroxyfenylalanin (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: 3,4-dihydroxyfenylalanin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 01616
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentrace3,4-dihydroxyfenylalanin (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: 3,4-dihydroxyfenylalanin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01617
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace3,4-dihydroxyfenylalanin (Likvor; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: 3,4-dihydroxyfenylalanin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 01614
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Likvor
*
Látková koncentrace3,4-dihydroxyfenylalanin (Likvor; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: Likvor
Komponenta: 3,4-dihydroxyfenylalanin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 01615
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Likvor
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace