Donepezil*

Donepezil*S_Donepezil*

Donepezil* (S; látková konc. [nmol/l] *)
Donepezil* (S; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)

P_Donepezil*

Donepezil* (P; látková konc. [nmol/l] *)
Donepezil* (P; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)


Donepezil* (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Donepezil*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 18133
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Donepezil je kognitivum, které je zařazeno do skupiny centrálně působících inhibitorů cholinesteráz.
Referenční meze 79,2 - 198 nmol/l, tj. 30 - 75 ug/l; ug/l = nmol/l / 2,64

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky, případně za 2 hodiny po podání.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceDonepezil* (S; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)

Systém: S
Komponenta: Donepezil*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: LC/MS/MS
Klíč: 18134
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Donepezil je kognitivum, které je zařazeno do skupiny centrálně působících inhibitorů cholinesteráz.
Referenční meze 79,2 - 198 nmol/l, tj. 30 - 75 ug/l; ug/l = nmol/l / 2,64

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky, případně za 2 hodiny po podání.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Látková koncentraceDonepezil* (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Donepezil*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 18131
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Donepezil je kognitivum, které je zařazeno do skupiny centrálně působících inhibitorů cholinesteráz.
Referenční meze 79,2 - 198 nmol/l, tj. 30 - 75 ug/l; ug/l = nmol/l / 2,64

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky, případně za 2 hodiny po podání.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceDonepezil* (P; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)

Systém: P
Komponenta: Donepezil*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: LC/MS/MS
Klíč: 18132
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Donepezil je kognitivum, které je zařazeno do skupiny centrálně působících inhibitorů cholinesteráz.
Referenční meze 79,2 - 198 nmol/l, tj. 30 - 75 ug/l; ug/l = nmol/l / 2,64

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky, případně za 2 hodiny po podání.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Látková koncentrace