Destičkový neutralizační test - čas pac. fosfolipidy

DNT - pacienta (fosfolipidy)P_DNT - pacienta (fosfolipidy)

DNT - pacienta (fosfolipidy) (P; čas [s] *)
DNT - pacienta (fosfolipidy) (P; čas [s] Koagulace (det. změn mag. pole))


DNT - pacienta (fosfolipidy) (P; čas [s] *)

Systém: P
Komponenta: Destičkový neutralizační test - čas pac. fosfolipidy
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: *
Klíč: 16574
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 300 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
ČasDNT - pacienta (fosfolipidy) (P; čas [s] Koagulace (det. změn mag. pole))

Systém: P
Komponenta: Destičkový neutralizační test - čas pac. fosfolipidy
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 16575
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 300 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
Čas