Destičkový neutralizační test - rozdíl časů 1

DNT - rozdíl časů 1P_DNT - rozdíl časů 1

DNT - rozdíl časů 1 (P; časový rozdíl [s] Výpočet)


DNT - rozdíl časů 1 (P; časový rozdíl [s] Výpočet)

Systém: P
Komponenta: Destičkový neutralizační test - rozdíl časů 1
Druh veličiny: Časový rozdíl
Jednotka: s
Procedura: Výpočet
Klíč: 16572
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: -200 - -100 - 100 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Výpočet
Časový rozdíl