APTT pacienta stanovený při destičkovém neutralizačním

DNT - APTT pacientaP_DNT - APTT pacienta

DNT - APTT pacienta (P; čas [s] *)
DNT - APTT pacienta (P; čas [s] Koagulace) Neaktuální
DNT - APTT pacienta (P; čas [s] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální
DNT - APTT pacienta (P; čas [s] Koagulace (det. změn mag. pole))
DNT - APTT pacienta (P; čas [s] Koagulace (opticky))


DNT - APTT pacienta (P; čas [s] *)

Systém: P
Komponenta: APTT pacienta stanovený při destičkovém neutralizačním
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: *
Klíč: 11199
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 200 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku dvakrát 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita při -70 °C 6 měsíců. Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Dílčí test pro stanovení DNT (destičkový neutralizační test).

Referenční meze

Viz též:
DNT - APTT pacienta
P
*
ČasDNT - APTT pacienta (P; čas [s] Koagulace) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: APTT pacienta stanovený při destičkovém neutralizačním
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace
Klíč: 11200
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 200 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku dvakrát 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita při -70 °C 6 měsíců. Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Dílčí test pro stanovení DNT (destičkový neutralizační test).

Referenční meze

Viz též:
DNT - APTT pacienta
P
Koagulace
ČasDNT - APTT pacienta (P; čas [s] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: APTT pacienta stanovený při destičkovém neutralizačním
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. impulzem)
Klíč: 11201
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 200 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku dvakrát 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita při -70 °C 6 měsíců. Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Dílčí test pro stanovení DNT (destičkový neutralizační test).

Referenční meze

Viz též:
DNT - APTT pacienta
P
Koagulace (det. impulzem)
ČasDNT - APTT pacienta (P; čas [s] Koagulace (det. změn mag. pole))

Systém: P
Komponenta: APTT pacienta stanovený při destičkovém neutralizačním
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 11202
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 200 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku dvakrát 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita při -70 °C 6 měsíců. Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Dílčí test pro stanovení DNT (destičkový neutralizační test).

Referenční meze

Viz též:
DNT - APTT pacienta
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
ČasDNT - APTT pacienta (P; čas [s] Koagulace (opticky))

Systém: P
Komponenta: APTT pacienta stanovený při destičkovém neutralizačním
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 11203
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 200 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku dvakrát 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita při -70 °C 6 měsíců. Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Dílčí test pro stanovení DNT (destičkový neutralizační test).

Referenční meze

Viz též:
DNT - APTT pacienta
P
Koagulace (opticky)
Čas