Disulfidy

Disulfidy



U_Disulfidy

Disulfidy (U; přítomnost [-] *)
Disulfidy (U; přítomnost [-] Chemická analýza)


Disulfidy (U; přítomnost [-] *)

Systém: U
Komponenta: Disulfidy
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 08643
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.



Text abstraktu ke komponentě
Disulfidy jsou sloučeniny obsahující disulfidové vazby, patří mezi ně cystin, homocystin, cystein-homocystein disulfud aj. Příčné disulfidové vazby vznikají oxidací thiolových skupin, mají důležitou úlohu ve struktuře bílkovin – při formování prostorové struktury a její fixaci.

Referenční meze

Viz též:
Disulfidy
U
*
Přítomnost



Disulfidy (U; přítomnost [-] Chemická analýza)

Systém: U
Komponenta: Disulfidy
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Chemická analýza
Klíč: 08644
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.



Text abstraktu ke komponentě
Disulfidy jsou sloučeniny obsahující disulfidové vazby, patří mezi ně cystin, homocystin, cystein-homocystein disulfud aj. Příčné disulfidové vazby vznikají oxidací thiolových skupin, mají důležitou úlohu ve struktuře bílkovin – při formování prostorové struktury a její fixaci.

Referenční meze

Viz též:
Disulfidy
U
Chemická analýza
Přítomnost