Disopyramid

DisopyramidS_Disopyramid

Disopyramid (S; hmot. konc. [mg/l] *)
Disopyramid (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

P_Disopyramid

Disopyramid (P; hmot. konc. [mg/l] *)
Disopyramid (P; hmot. konc. [mg/l] IA)


Disopyramid (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Disopyramid
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 18691
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
mg/l*2.946=umol/l, umol/l*0.3395=mg/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Přednost má stanovení v séru, lze použít K2EDTA plazmu. Možné ztráty vazbou na separační gely, nutné ověřit pro každého výrobce! Zabraňte hemolýze!Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceDisopyramid (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Disopyramid
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: IA
Klíč: 18692
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
mg/l*2.946=umol/l, umol/l*0.3395=mg/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Přednost má stanovení v séru, lze použít K2EDTA plazmu. Možné ztráty vazbou na separační gely, nutné ověřit pro každého výrobce! Zabraňte hemolýze!Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
IA
Hmotnostní koncentraceDisopyramid (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Disopyramid
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 18689
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
mg/l*2.946=umol/l, umol/l*0.3395=mg/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans použít K2EDTA.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceDisopyramid (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Disopyramid
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: IA
Klíč: 18690
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
mg/l*2.946=umol/l, umol/l*0.3395=mg/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans použít K2EDTA.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
IA
Hmotnostní koncentrace