Disopyramid*

Disopyramid*S_Disopyramid*

Disopyramid* (S; látková konc. [µmol/l] *)
Disopyramid* (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Disopyramid* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

P_Disopyramid*

Disopyramid* (P; látková konc. [µmol/l] *)
Disopyramid* (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Disopyramid* (P; látková konc. [µmol/l] IA)


Disopyramid* (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Disopyramid*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01610
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 50 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
mg/l*2.946=umol/l, umol/l*0.3395=mg/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Přednost má stanovení v séru, lze použít K2EDTA plazmu. Možné ztráty vazbou na separační gely, nutné ověřit pro každého výrobce! Zabraňte hemolýze!Text abstraktu ke komponentě
Účinné antiarytmikum s řadou nežádoucích účinků (negativně inotropní efekt, zácpa, retence moče, proarytmický účinek při kombinaci s jinými farmaky, hypotenze).

Referenční meze

Viz též:
Disopyramid*
S
*
Látková koncentraceDisopyramid* (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: S
Komponenta: Disopyramid*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 01611
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 50 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
mg/l*2.946=umol/l, umol/l*0.3395=mg/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Přednost má stanovení v séru, lze použít K2EDTA plazmu. Možné ztráty vazbou na separační gely, nutné ověřit pro každého výrobce! Zabraňte hemolýze!Text abstraktu ke komponentě
Účinné antiarytmikum s řadou nežádoucích účinků (negativně inotropní efekt, zácpa, retence moče, proarytmický účinek při kombinaci s jinými farmaky, hypotenze).

Referenční meze

Viz též:
Disopyramid*
S
FPIA
Látková koncentraceDisopyramid* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Disopyramid*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18688
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 50 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
mg/l*2.946=umol/l, umol/l*0.3395=mg/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Přednost má stanovení v séru, lze použít K2EDTA plazmu. Možné ztráty vazbou na separační gely, nutné ověřit pro každého výrobce! Zabraňte hemolýze!Text abstraktu ke komponentě
Účinné antiarytmikum s řadou nežádoucích účinků (negativně inotropní efekt, zácpa, retence moče, proarytmický účinek při kombinaci s jinými farmaky, hypotenze).

Referenční meze

Viz též:
Disopyramid*
S
IA
Látková koncentraceDisopyramid* (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Disopyramid*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 01608
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 50 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
mg/l*2.946=umol/l, umol/l*0.3395=mg/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans použít K2EDTA.Text abstraktu ke komponentě
Účinné antiarytmikum s řadou nežádoucích účinků (negativně inotropní efekt, zácpa, retence moče, proarytmický účinek při kombinaci s jinými farmaky, hypotenze).

Referenční meze

Viz též:
P_Disopyramid*
Disopyramid*
P
*
Látková koncentraceDisopyramid* (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: P
Komponenta: Disopyramid*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 01609
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 50 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
mg/l*2.946=umol/l, umol/l*0.3395=mg/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans použít K2EDTA.Text abstraktu ke komponentě
Účinné antiarytmikum s řadou nežádoucích účinků (negativně inotropní efekt, zácpa, retence moče, proarytmický účinek při kombinaci s jinými farmaky, hypotenze).

Referenční meze

Viz též:
P_Disopyramid*
Disopyramid*
P
FPIA
Látková koncentraceDisopyramid* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Disopyramid*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18687
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 50 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
mg/l*2.946=umol/l, umol/l*0.3395=mg/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans použít K2EDTA.Text abstraktu ke komponentě
Účinné antiarytmikum s řadou nežádoucích účinků (negativně inotropní efekt, zácpa, retence moče, proarytmický účinek při kombinaci s jinými farmaky, hypotenze).

Referenční meze

Viz též:
P_Disopyramid*
Disopyramid*
P
IA
Látková koncentrace