2,8-dihydroxyadenin

2,8-dihydroxyadeninS_2,8-dihydroxyadenin

2,8-dihydroxyadenin (S; látková konc. [µmol/l] *)
2,8-dihydroxyadenin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

P_2,8-dihydroxyadenin

2,8-dihydroxyadenin (P; látková konc. [µmol/l] *)
2,8-dihydroxyadenin (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

U_2,8-dihydroxyadenin

2,8-dihydroxyadenin (U; látková konc. [µmol/l] *)
2,8-dihydroxyadenin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

CSF_2,8-dihydroxyadenin

2,8-dihydroxyadenin (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)
2,8-dihydroxyadenin (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

CAL(U)_2,8-dihydroxyadenin

2,8-dihydroxyadenin (Konkrement(močový); objemový podíl [1] Spektroskopie-IR)
2,8-dihydroxyadenin (Konkrement(močový); objemový podíl [1] Mikroskopie)


2,8-dihydroxyadenin (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: 2,8-dihydroxyadenin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08639
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Puriny a pyrimidiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra purinů a pyrimidinů. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
2,8-dihydroxyadenin patří mezi deriváty purinu. 2,8-dihydroxyadenin vzniká z adeninu při deficitu aktivity adeninfosforibosyltransferázy. 2,8-dihydroxyadenin může vytvářet močové konkrementy.

Referenční meze

Viz též:
2,8-dihydroxyadenin
S
*
Látková koncentrace2,8-dihydroxyadenin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: 2,8-dihydroxyadenin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 08640
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Puriny a pyrimidiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra purinů a pyrimidinů. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
2,8-dihydroxyadenin patří mezi deriváty purinu. 2,8-dihydroxyadenin vzniká z adeninu při deficitu aktivity adeninfosforibosyltransferázy. 2,8-dihydroxyadenin může vytvářet močové konkrementy.

Referenční meze

Viz též:
2,8-dihydroxyadenin
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace2,8-dihydroxyadenin (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: 2,8-dihydroxyadenin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08637
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Puriny a pyrimidiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra purinů a pyrimidinů.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
2,8-dihydroxyadenin patří mezi deriváty purinu. 2,8-dihydroxyadenin vzniká z adeninu při deficitu aktivity adeninfosforibosyltransferázy. 2,8-dihydroxyadenin může vytvářet močové konkrementy.

Referenční meze

Viz též:
2,8-dihydroxyadenin
P
*
Látková koncentrace2,8-dihydroxyadenin (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: 2,8-dihydroxyadenin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 08638
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Puriny a pyrimidiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra purinů a pyrimidinů.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
2,8-dihydroxyadenin patří mezi deriváty purinu. 2,8-dihydroxyadenin vzniká z adeninu při deficitu aktivity adeninfosforibosyltransferázy. 2,8-dihydroxyadenin může vytvářet močové konkrementy.

Referenční meze

Viz též:
2,8-dihydroxyadenin
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace2,8-dihydroxyadenin (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: 2,8-dihydroxyadenin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08641
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Puriny a pyrimidiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra purinů a pyrimidinů.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
2,8-dihydroxyadenin patří mezi deriváty purinu. 2,8-dihydroxyadenin vzniká z adeninu při deficitu aktivity adeninfosforibosyltransferázy. 2,8-dihydroxyadenin může vytvářet močové konkrementy.

Referenční meze

Viz též:
2,8-dihydroxyadenin
U
*
Látková koncentrace2,8-dihydroxyadenin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: 2,8-dihydroxyadenin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 08642
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Puriny a pyrimidiny
Pokyny, poznámky, info:
Škála není vytvořena, jedná se o pomocnou položku, která je součástí jiné výsledné položky.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra purinů a pyrimidinů.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
2,8-dihydroxyadenin patří mezi deriváty purinu. 2,8-dihydroxyadenin vzniká z adeninu při deficitu aktivity adeninfosforibosyltransferázy. 2,8-dihydroxyadenin může vytvářet močové konkrementy.

Referenční meze

Viz též:
2,8-dihydroxyadenin
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace2,8-dihydroxyadenin (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: 2,8-dihydroxyadenin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08635
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Puriny a pyrimidiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra purinů a pyrimidinů.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
2,8-dihydroxyadenin patří mezi deriváty purinu. 2,8-dihydroxyadenin vzniká z adeninu při deficitu aktivity adeninfosforibosyltransferázy. 2,8-dihydroxyadenin může vytvářet močové konkrementy.

Referenční meze

Viz též:
2,8-dihydroxyadenin
Likvor
*
Látková koncentrace2,8-dihydroxyadenin (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: Likvor
Komponenta: 2,8-dihydroxyadenin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 08636
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Puriny a pyrimidiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra purinů a pyrimidinů.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
2,8-dihydroxyadenin patří mezi deriváty purinu. 2,8-dihydroxyadenin vzniká z adeninu při deficitu aktivity adeninfosforibosyltransferázy. 2,8-dihydroxyadenin může vytvářet močové konkrementy.

Referenční meze

Viz též:
2,8-dihydroxyadenin
Likvor
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace2,8-dihydroxyadenin (Konkrement(močový); objemový podíl [1] Spektroskopie-IR)

Systém: Konkrement(močový)
Komponenta: 2,8-dihydroxyadenin
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Spektroskopie-IR
Klíč: 01606
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1,0
MTV: X
Třída hlavní: Puriny a pyrimidiny
Pokyny, poznámky, info:
Porucha metabolismu

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Močový kámen
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
2,8-dihydroxyadenin patří mezi deriváty purinu. 2,8-dihydroxyadenin vzniká z adeninu při deficitu aktivity adeninfosforibosyltransferázy. 2,8-dihydroxyadenin může vytvářet močové konkrementy.

Referenční meze

Viz též:
2,8-dihydroxyadenin
Konkrement(močový)
Spektroskopie-IR
Objemový podíl2,8-dihydroxyadenin (Konkrement(močový); objemový podíl [1] Mikroskopie)

Systém: Konkrement(močový)
Komponenta: 2,8-dihydroxyadenin
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskopie
Klíč: 01607
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1,0
MTV: X
Třída hlavní: Puriny a pyrimidiny
Pokyny, poznámky, info:
Porucha metabolismu

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Močový kámen
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
2,8-dihydroxyadenin patří mezi deriváty purinu. 2,8-dihydroxyadenin vzniká z adeninu při deficitu aktivity adeninfosforibosyltransferázy. 2,8-dihydroxyadenin může vytvářet močové konkrementy.

Referenční meze

Viz též:
2,8-dihydroxyadenin
Konkrement(močový)
Objemový podíl