Digoxin*

Digoxin*S_Digoxin*

Digoxin* (S; látková konc. [nmol/l] *)
Digoxin* (S; látková konc. [nmol/l] Spektrofotometrie reflexní)
Digoxin* (S; látková konc. [nmol/l] EIA)
Digoxin* (S; látková konc. [nmol/l] FEIA)
Digoxin* (S; látková konc. [nmol/l] FPIA)
Digoxin* (S; látková konc. [nmol/l] IA)
Digoxin* (S; látková konc. [nmol/l] LEIA)
Digoxin* (S; látková konc. [nmol/l] LIA)
Digoxin* (S; látková konc. [nmol/l] MEIA)

P_Digoxin*

Digoxin* (P; látková konc. [nmol/l] *)
Digoxin* (P; látková konc. [nmol/l] Spektrofotometrie reflexní)
Digoxin* (P; látková konc. [nmol/l] EIA)
Digoxin* (P; látková konc. [nmol/l] FEIA)
Digoxin* (P; látková konc. [nmol/l] FPIA)
Digoxin* (P; látková konc. [nmol/l] IA)
Digoxin* (P; látková konc. [nmol/l] LEIA)
Digoxin* (P; látková konc. [nmol/l] LIA)
Digoxin* (P; látková konc. [nmol/l] MEIA)

REPI_Digoxin*

Digoxin* (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos) Druhotná


Digoxin* (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Digoxin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 01604
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 6 - 15
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr nejméně 6, lépe 8 - 24 hodin po aplikaci, steady state je dosažen nejdříve 5 dnů po zahájení aplikace. Pro přepočet na µg/l vynásobte hodnotu faktorem 0,78. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Digoxin je srdeční glykosid, měření koncentrace se používá pro terapeutické monitorování (prevence poddávkování a předávkování u pacientů s renálním selháním, starších osob, při současném podávání chinidinu).

Referenční meze

Viz též:
Digoxin*
S
*
Látková koncentraceDigoxin* (S; látková konc. [nmol/l] Spektrofotometrie reflexní)

Systém: S
Komponenta: Digoxin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 03928
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 6 - 15
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr nejméně 6, lépe 8 - 24 hodin po aplikaci, steady state je dosažen nejdříve 5 dnů po zahájení aplikace. Pro přepočet na µg/l vynásobte hodnotu faktorem 0,78. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Digoxin je srdeční glykosid, měření koncentrace se používá pro terapeutické monitorování (prevence poddávkování a předávkování u pacientů s renálním selháním, starších osob, při současném podávání chinidinu).

Referenční meze

Viz též:
Digoxin*
S
Spektrofotometrie reflexní
Látková koncentraceDigoxin* (S; látková konc. [nmol/l] EIA)

Systém: S
Komponenta: Digoxin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: EIA
Klíč: 15072
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 6 - 15
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Digoxin je srdeční glykosid, měření koncentrace se používá pro terapeutické monitorování (prevence poddávkování a předávkování u pacientů s renálním selháním, starších osob, při současném podávání chinidinu).

Referenční meze

Viz též:
Digoxin*
S
EIA
Látková koncentraceDigoxin* (S; látková konc. [nmol/l] FEIA)

Systém: S
Komponenta: Digoxin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: FEIA
Klíč: 11197
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 6 - 15
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr nejméně 6, lépe 8 - 24 hodin po aplikaci, steady state je dosažen nejdříve 5 dnů po zahájení aplikace. Pro přepočet na µg/l vynásobte hodnotu faktorem 0,78. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Digoxin je srdeční glykosid, měření koncentrace se používá pro terapeutické monitorování (prevence poddávkování a předávkování u pacientů s renálním selháním, starších osob, při současném podávání chinidinu).

Referenční meze

Viz též:
Digoxin*
S
Látková koncentraceDigoxin* (S; látková konc. [nmol/l] FPIA)

Systém: S
Komponenta: Digoxin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 01605
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 6 - 15
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr nejméně 6, lépe 8 - 24 hodin po aplikaci, steady state je dosažen nejdříve 5 dnů po zahájení aplikace. Pro přepočet na µg/l vynásobte hodnotu faktorem 0,78. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Digoxin je srdeční glykosid, měření koncentrace se používá pro terapeutické monitorování (prevence poddávkování a předávkování u pacientů s renálním selháním, starších osob, při současném podávání chinidinu).

Referenční meze

Viz též:
Digoxin*
S
FPIA
Látková koncentraceDigoxin* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Digoxin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18686
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 6 - 15
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr nejméně 6, lépe 8 - 24 hodin po aplikaci, steady state je dosažen nejdříve 5 dnů po zahájení aplikace. Pro přepočet na µg/l vynásobte hodnotu faktorem 0,78. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Digoxin je srdeční glykosid, měření koncentrace se používá pro terapeutické monitorování (prevence poddávkování a předávkování u pacientů s renálním selháním, starších osob, při současném podávání chinidinu).

Referenční meze

Viz též:
Digoxin*
S
IA
Látková koncentraceDigoxin* (S; látková konc. [nmol/l] LEIA)

Systém: S
Komponenta: Digoxin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: LEIA
Klíč: 09518
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 6 - 15
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr nejméně 6, lépe 8 - 24 hodin po aplikaci, steady state je dosažen nejdříve 5 dnů po zahájení aplikace. Pro přepočet na µg/l vynásobte hodnotu faktorem 0,78. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Digoxin je srdeční glykosid, měření koncentrace se používá pro terapeutické monitorování (prevence poddávkování a předávkování u pacientů s renálním selháním, starších osob, při současném podávání chinidinu).

Referenční meze

Viz též:
Digoxin*
S
Látková koncentraceDigoxin* (S; látková konc. [nmol/l] LIA)

Systém: S
Komponenta: Digoxin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: LIA
Klíč: 04990
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 6 - 15
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr nejméně 6, lépe 8 - 24 hodin po aplikaci, steady state je dosažen nejdříve 5 dnů po zahájení aplikace. Pro přepočet na µg/l vynásobte hodnotu faktorem 0,78. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Digoxin je srdeční glykosid, měření koncentrace se používá pro terapeutické monitorování (prevence poddávkování a předávkování u pacientů s renálním selháním, starších osob, při současném podávání chinidinu).

Referenční meze

Viz též:
Digoxin*
S
LIA
Látková koncentraceDigoxin* (S; látková konc. [nmol/l] MEIA)

Systém: S
Komponenta: Digoxin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: MEIA
Klíč: 11198
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 6 - 15
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr nejméně 6, lépe 8 - 24 hodin po aplikaci, steady state je dosažen nejdříve 5 dnů po zahájení aplikace. Pro přepočet na µg/l vynásobte hodnotu faktorem 0,78. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Digoxin je srdeční glykosid, měření koncentrace se používá pro terapeutické monitorování (prevence poddávkování a předávkování u pacientů s renálním selháním, starších osob, při současném podávání chinidinu).

Referenční meze

Viz též:
Digoxin*
S
MEIA
Látková koncentraceDigoxin* (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Digoxin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 01602
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 6 - 15
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans lze použít K2EDTA a heparin litný. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Digoxin je srdeční glykosid, měření koncentrace se používá pro terapeutické monitorování (prevence poddávkování a předávkování u pacientů s renálním selháním, starších osob, při současném podávání chinidinu).

Referenční meze

Viz též:
P_Digoxin*
Digoxin*
P
*
Látková koncentraceDigoxin* (P; látková konc. [nmol/l] Spektrofotometrie reflexní)

Systém: P
Komponenta: Digoxin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 05311
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 6 - 15
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans lze použít K2EDTA a heparin litný. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Digoxin je srdeční glykosid, měření koncentrace se používá pro terapeutické monitorování (prevence poddávkování a předávkování u pacientů s renálním selháním, starších osob, při současném podávání chinidinu).

Referenční meze

Viz též:
P_Digoxin*
Digoxin*
P
Spektrofotometrie reflexní
Látková koncentraceDigoxin* (P; látková konc. [nmol/l] EIA)

Systém: P
Komponenta: Digoxin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: EIA
Klíč: 15071
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 6 - 15
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Digoxin je srdeční glykosid, měření koncentrace se používá pro terapeutické monitorování (prevence poddávkování a předávkování u pacientů s renálním selháním, starších osob, při současném podávání chinidinu).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 1,05 2,50 nmol/l

Viz též:
P_Digoxin*
Digoxin*
P
EIA
Látková koncentraceDigoxin* (P; látková konc. [nmol/l] FEIA)

Systém: P
Komponenta: Digoxin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: FEIA
Klíč: 11195
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 6 - 15
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans lze použít K2EDTA a heparin litný. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Digoxin je srdeční glykosid, měření koncentrace se používá pro terapeutické monitorování (prevence poddávkování a předávkování u pacientů s renálním selháním, starších osob, při současném podávání chinidinu).

Referenční meze

Viz též:
P_Digoxin*
Digoxin*
P
Látková koncentraceDigoxin* (P; látková konc. [nmol/l] FPIA)

Systém: P
Komponenta: Digoxin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 01603
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 6 - 15
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans lze použít K2EDTA a heparin litný. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Digoxin je srdeční glykosid, měření koncentrace se používá pro terapeutické monitorování (prevence poddávkování a předávkování u pacientů s renálním selháním, starších osob, při současném podávání chinidinu).

Referenční meze

Viz též:
P_Digoxin*
Digoxin*
P
FPIA
Látková koncentraceDigoxin* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Digoxin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18685
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 6 - 15
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans lze použít K2EDTA a heparin litný. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Digoxin je srdeční glykosid, měření koncentrace se používá pro terapeutické monitorování (prevence poddávkování a předávkování u pacientů s renálním selháním, starších osob, při současném podávání chinidinu).

Referenční meze

Viz též:
P_Digoxin*
Digoxin*
P
IA
Látková koncentraceDigoxin* (P; látková konc. [nmol/l] LEIA)

Systém: P
Komponenta: Digoxin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: LEIA
Klíč: 09517
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 6 - 15
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans lze použít K2EDTA a heparin litný. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Digoxin je srdeční glykosid, měření koncentrace se používá pro terapeutické monitorování (prevence poddávkování a předávkování u pacientů s renálním selháním, starších osob, při současném podávání chinidinu).

Referenční meze

Viz též:
P_Digoxin*
Digoxin*
P
Látková koncentraceDigoxin* (P; látková konc. [nmol/l] LIA)

Systém: P
Komponenta: Digoxin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: LIA
Klíč: 05312
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 6 - 15
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans lze použít K2EDTA a heparin litný. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Digoxin je srdeční glykosid, měření koncentrace se používá pro terapeutické monitorování (prevence poddávkování a předávkování u pacientů s renálním selháním, starších osob, při současném podávání chinidinu).

Referenční meze

Viz též:
P_Digoxin*
Digoxin*
P
LIA
Látková koncentraceDigoxin* (P; látková konc. [nmol/l] MEIA)

Systém: P
Komponenta: Digoxin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: MEIA
Klíč: 11196
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 6 - 15
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans lze použít K2EDTA a heparin litný. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Digoxin je srdeční glykosid, měření koncentrace se používá pro terapeutické monitorování (prevence poddávkování a předávkování u pacientů s renálním selháním, starších osob, při současném podávání chinidinu).

Referenční meze

Viz též:
P_Digoxin*
Digoxin*
P
MEIA
Látková koncentraceDigoxin* (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos) Druhotná

Systém: Blok interpretační
Komponenta: Digoxin*
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Datový přenos
Klíč: 20460
Gesce: informatika
Vznik: Interpretace k položce - hodnocení výsledku
Typ položky: B
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: blok textu
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Digoxin je srdeční glykosid, měření koncentrace se používá pro terapeutické monitorování (prevence poddávkování a předávkování u pacientů s renálním selháním, starších osob, při současném podávání chinidinu).

Referenční meze

Viz též:
Digoxin*
Blok interpretační
Datový přenos
Typ