Digoxin

DigoxinS_Digoxin

Digoxin (S; hmot. konc. [µg/l] *)
Digoxin (S; hmot. konc. [µg/l] Spektrofotometrie reflexní)
Digoxin (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

P_Digoxin

Digoxin (P; hmot. konc. [µg/l] *)
Digoxin (P; hmot. konc. [µg/l] Spektrofotometrie reflexní)
Digoxin (P; hmot. konc. [µg/l] IA)


Digoxin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Digoxin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 14320
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 5 - 50
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans lze použít K2EDTA a heparin litný. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 2,0 2,5 µg/l GRAV
5R 15R 0,8 2,0 µg/l
15R 99R+ 0,5 1,2 µg/l

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceDigoxin (S; hmot. konc. [µg/l] Spektrofotometrie reflexní)

Systém: S
Komponenta: Digoxin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 18683
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 5 - 50
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans lze použít K2EDTA a heparin litný. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 2,0 2,5 µg/l GRAV
5R 15R 0,8 2,0 µg/l
15R 99R+ 0,5 1,2 µg/l

Viz též:
S
Spektrofotometrie reflexní
Hmotnostní koncentraceDigoxin (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Digoxin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IA
Klíč: 18684
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 5 - 50
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans lze použít K2EDTA a heparin litný. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 2,0 2,5 µg/l GRAV
5R 15R 0,8 2,0 µg/l
15R 99R+ 0,5 1,2 µg/l

Viz též:
S
IA
Hmotnostní koncentraceDigoxin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Digoxin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 14319
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 5 - 50
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans lze použít K2EDTA a heparin litný. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 2,0 2,5 µg/l GRAV
5R 15R 0,8 2,0 µg/l
15R 99R+ 0,5 1,2 µg/l

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceDigoxin (P; hmot. konc. [µg/l] Spektrofotometrie reflexní)

Systém: P
Komponenta: Digoxin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 18681
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 5 - 50
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans lze použít K2EDTA a heparin litný. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 2,0 2,5 µg/l GRAV
5R 15R 0,8 2,0 µg/l
15R 99R+ 0,5 1,2 µg/l

Viz též:
P
Spektrofotometrie reflexní
Hmotnostní koncentraceDigoxin (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Digoxin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IA
Klíč: 18682
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 5 - 50
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans lze použít K2EDTA a heparin litný. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 2,0 2,5 µg/l GRAV
5R 15R 0,8 2,0 µg/l
15R 99R+ 0,5 1,2 µg/l

Viz též:
P
IA
Hmotnostní koncentrace