Digitoxin

DigitoxinS_Digitoxin

Digitoxin (S; hmot. konc. [µg/l] *)
Digitoxin (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

P_Digitoxin

Digitoxin (P; hmot. konc. [µg/l] *)
Digitoxin (P; hmot. konc. [µg/l] IA)


Digitoxin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Digitoxin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 18679
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
IFCC neuvádí, ug/l*1.307=nmol/l, nmol/l*0.765=ug/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Přednost pro stanovení má sérum, lze použít K2EDTA a heparin. Možné ztráty vazbou na separační gely, nutné ověřit pro každého výrobce! Zabraňte hemolýze!
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 týden
4 - 8 °C: 12 týden
-20 °C: 24 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceDigitoxin (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Digitoxin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IA
Klíč: 18680
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
IFCC neuvádí, ug/l*1.307=nmol/l, nmol/l*0.765=ug/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Přednost pro stanovení má sérum, lze použít K2EDTA a heparin. Možné ztráty vazbou na separační gely, nutné ověřit pro každého výrobce! Zabraňte hemolýze!
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 týden
4 - 8 °C: 12 týden
-20 °C: 24 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
IA
Hmotnostní koncentraceDigitoxin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Digitoxin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 18677
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
IFCC neuvádí, ug/l*1.307=nmol/l, nmol/l*0.765=ug/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceDigitoxin (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Digitoxin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IA
Klíč: 18678
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
IFCC neuvádí, ug/l*1.307=nmol/l, nmol/l*0.765=ug/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
IA
Hmotnostní koncentrace