Dehydroepiandrosteron sulfát

DHEA-sulfátS_DHEA-sulfát

DHEA-sulfát (S; látková konc. [µmol/l] *)
DHEA-sulfát (S; látková konc. [µmol/l] EIA)
DHEA-sulfát (S; látková konc. [µmol/l] FEIA)
DHEA-sulfát (S; látková konc. [µmol/l] FIA)
DHEA-sulfát (S; látková konc. [µmol/l] LEIA)
DHEA-sulfát (S; látková konc. [µmol/l] LIA)
DHEA-sulfát (S; látková konc. [µmol/l] RIA)

P_DHEA-sulfát

DHEA-sulfát (P; látková konc. [µmol/l] *)
DHEA-sulfát (P; látková konc. [µmol/l] EIA)
DHEA-sulfát (P; látková konc. [µmol/l] FEIA)
DHEA-sulfát (P; látková konc. [µmol/l] FIA)
DHEA-sulfát (P; látková konc. [µmol/l] LEIA)
DHEA-sulfát (P; látková konc. [µmol/l] LIA)
DHEA-sulfát (P; látková konc. [µmol/l] RIA)

U_DHEA-sulfát

DHEA-sulfát (U; látková konc. [µmol/l] *)
DHEA-sulfát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

DU_DHEA-sulfát

DHEA-sulfát (dU; látkový tok [µmol/d] *)
DHEA-sulfát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-TLC)


DHEA-sulfát (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Dehydroepiandrosteron sulfát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 07271
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 15 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Dehydroepiandrosteron sulfát (DHEA-SO4) je hormon vznikající téměř výlučně v nadledvinách, u mužů může částečně pocházet z varlat, za fyziologických podmínek není syntetizován vaječníky. DHEA-SO4 má jen slabé androgenní účinky, může však metabolizovat na silnější androgeny jako jsou androstendion a testosteron a tím být nepřímou příčinou hyperandrogenismu u hirsutismu nebo virilizace. DHEA-SO4 cirkuluje nenavázán na SHBG, poločas eliminace je asi 12 hodin, koncentrace DHEA-SO4 nevykazuje diurnální změny. Z těchto důvodů vykazuje jeho koncentrace dostatečnou stabilitu a tím je vhodným indikátorem androgenní produkce nadledvin. Nárůst plazmatické koncentrace DHEA-SO4 začíná okolo 7. roku věku, po 30. roku začíná postupně klesat. Zvýšené koncentrace se vyskytují i u polycystického ovariálního syndromu, adrenální hyperplazie. Extrémní hodnoty u žen jsou zapříčiněny hormony secernujícím tumorem nadledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 7R 0 0,27 1,35 100 µmol/l
M 0D 7R 0 0,27 1,62 100 µmol/l
F 7R 9R 0 0,27 2,7 100 µmol/l
M 7R 9R 0 0,27 4,0 100 µmol/l
F 9R 11R 0 0,68 4,3 100 µmol/l
M 9R 11R 0 0,67 5,4 100 µmol/l
F 11R 13R 0 1,35 4,3 100 µmol/l
M 11R 13R 0 1,35 6,8 100 µmol/l
F 13R 15R 0 3,4 6,1 100 µmol/l
M 13R 15R 0 2,0 6,75 100 µmol/l
F 15R 17R 0 2,7 6,8 100 µmol/l
M 15R 17R 0 3,78 9,45 100 µmol/l
F 17R 19R 0 2,0 8,8 100 µmol/l
M 17R 19R 0 6,1 13,5 100 µmol/l
F 19R 29R 0 1,75 10,3 100 µmol/l
M 19R 29R 0 7,5 17,3 100 µmol/l
F 29R 39R 0 1,2 7,8 100 µmol/l
M 29R 39R 0 4,1 14,3 100 µmol/l
F 39R 49R 0 0,81 6,0 100 µmol/l
M 39R 49R 0 2,7 11,6 100 µmol/l
F 49R 59R 0 0,54 4,6 100 µmol/l
M 49R 59R 0 1,8 9,2 100 µmol/l
F 59R 69R 0 0,41 3,4 100 µmol/l
M 59R 69R 0 1,1 7,3 100 µmol/l
F 69R 99R+ 0 0,27 2,4 100 µmol/l
M 69R 99R+ 0 0,68 5,4 100 µmol/l

Viz též:
DHEA-sulfát
S
*
Látková koncentraceDHEA-sulfát (S; látková konc. [µmol/l] EIA)

Systém: S
Komponenta: Dehydroepiandrosteron sulfát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: EIA
Klíč: 07272
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 15 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Dehydroepiandrosteron sulfát (DHEA-SO4) je hormon vznikající téměř výlučně v nadledvinách, u mužů může částečně pocházet z varlat, za fyziologických podmínek není syntetizován vaječníky. DHEA-SO4 má jen slabé androgenní účinky, může však metabolizovat na silnější androgeny jako jsou androstendion a testosteron a tím být nepřímou příčinou hyperandrogenismu u hirsutismu nebo virilizace. DHEA-SO4 cirkuluje nenavázán na SHBG, poločas eliminace je asi 12 hodin, koncentrace DHEA-SO4 nevykazuje diurnální změny. Z těchto důvodů vykazuje jeho koncentrace dostatečnou stabilitu a tím je vhodným indikátorem androgenní produkce nadledvin. Nárůst plazmatické koncentrace DHEA-SO4 začíná okolo 7. roku věku, po 30. roku začíná postupně klesat. Zvýšené koncentrace se vyskytují i u polycystického ovariálního syndromu, adrenální hyperplazie. Extrémní hodnoty u žen jsou zapříčiněny hormony secernujícím tumorem nadledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 7R 0 0,27 1,35 100 µmol/l
M 0D 7R 0 0,27 1,62 100 µmol/l
F 7R 9R 0 0,27 2,7 100 µmol/l
M 7R 9R 0 0,27 4,0 100 µmol/l
F 9R 11R 0 0,68 4,3 100 µmol/l
M 9R 11R 0 0,67 5,4 100 µmol/l
F 11R 13R 0 1,35 4,3 100 µmol/l
M 11R 13R 0 1,35 6,8 100 µmol/l
F 13R 15R 0 3,4 6,1 100 µmol/l
M 13R 15R 0 2,0 6,75 100 µmol/l
F 15R 17R 0 2,7 6,8 100 µmol/l
M 15R 17R 0 3,78 9,45 100 µmol/l
F 17R 19R 0 2,0 8,8 100 µmol/l
M 17R 19R 0 6,1 13,5 100 µmol/l
F 19R 29R 0 1,75 10,3 100 µmol/l
M 19R 29R 0 7,5 17,3 100 µmol/l
F 29R 39R 0 1,2 7,8 100 µmol/l
M 29R 39R 0 4,1 14,3 100 µmol/l
F 39R 49R 0 0,81 6,0 100 µmol/l
M 39R 49R 0 2,7 11,6 100 µmol/l
F 49R 59R 0 0,54 4,6 100 µmol/l
M 49R 59R 0 1,8 9,2 100 µmol/l
F 59R 69R 0 0,41 3,4 100 µmol/l
M 59R 69R 0 1,1 7,3 100 µmol/l
F 69R 99R+ 0 0,27 2,4 100 µmol/l
M 69R 99R+ 0 0,68 5,4 100 µmol/l

Viz též:
DHEA-sulfát
S
EIA
Látková koncentraceDHEA-sulfát (S; látková konc. [µmol/l] FEIA)

Systém: S
Komponenta: Dehydroepiandrosteron sulfát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FEIA
Klíč: 07273
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 15 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Dehydroepiandrosteron sulfát (DHEA-SO4) je hormon vznikající téměř výlučně v nadledvinách, u mužů může částečně pocházet z varlat, za fyziologických podmínek není syntetizován vaječníky. DHEA-SO4 má jen slabé androgenní účinky, může však metabolizovat na silnější androgeny jako jsou androstendion a testosteron a tím být nepřímou příčinou hyperandrogenismu u hirsutismu nebo virilizace. DHEA-SO4 cirkuluje nenavázán na SHBG, poločas eliminace je asi 12 hodin, koncentrace DHEA-SO4 nevykazuje diurnální změny. Z těchto důvodů vykazuje jeho koncentrace dostatečnou stabilitu a tím je vhodným indikátorem androgenní produkce nadledvin. Nárůst plazmatické koncentrace DHEA-SO4 začíná okolo 7. roku věku, po 30. roku začíná postupně klesat. Zvýšené koncentrace se vyskytují i u polycystického ovariálního syndromu, adrenální hyperplazie. Extrémní hodnoty u žen jsou zapříčiněny hormony secernujícím tumorem nadledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 7R 0 0,27 1,35 100 µmol/l
M 0D 7R 0 0,27 1,62 100 µmol/l
F 7R 9R 0 0,27 2,7 100 µmol/l
M 7R 9R 0 0,27 4,0 100 µmol/l
F 9R 11R 0 0,68 4,3 100 µmol/l
M 9R 11R 0 0,67 5,4 100 µmol/l
F 11R 13R 0 1,35 4,3 100 µmol/l
M 11R 13R 0 1,35 6,8 100 µmol/l
F 13R 15R 0 3,4 6,1 100 µmol/l
M 13R 15R 0 2,0 6,75 100 µmol/l
F 15R 17R 0 2,7 6,8 100 µmol/l
M 15R 17R 0 3,78 9,45 100 µmol/l
F 17R 19R 0 2,0 8,8 100 µmol/l
M 17R 19R 0 6,1 13,5 100 µmol/l
F 19R 29R 0 1,75 10,3 100 µmol/l
M 19R 29R 0 7,5 17,3 100 µmol/l
F 29R 39R 0 1,2 7,8 100 µmol/l
M 29R 39R 0 4,1 14,3 100 µmol/l
F 39R 49R 0 0,81 6,0 100 µmol/l
M 39R 49R 0 2,7 11,6 100 µmol/l
F 49R 59R 0 0,54 4,6 100 µmol/l
M 49R 59R 0 1,8 9,2 100 µmol/l
F 59R 69R 0 0,41 3,4 100 µmol/l
M 59R 69R 0 1,1 7,3 100 µmol/l
F 69R 99R+ 0 0,27 2,4 100 µmol/l
M 69R 99R+ 0 0,68 5,4 100 µmol/l

Viz též:
DHEA-sulfát
S
Látková koncentraceDHEA-sulfát (S; látková konc. [µmol/l] FIA)

Systém: S
Komponenta: Dehydroepiandrosteron sulfát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FIA
Klíč: 07274
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 15 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Dehydroepiandrosteron sulfát (DHEA-SO4) je hormon vznikající téměř výlučně v nadledvinách, u mužů může částečně pocházet z varlat, za fyziologických podmínek není syntetizován vaječníky. DHEA-SO4 má jen slabé androgenní účinky, může však metabolizovat na silnější androgeny jako jsou androstendion a testosteron a tím být nepřímou příčinou hyperandrogenismu u hirsutismu nebo virilizace. DHEA-SO4 cirkuluje nenavázán na SHBG, poločas eliminace je asi 12 hodin, koncentrace DHEA-SO4 nevykazuje diurnální změny. Z těchto důvodů vykazuje jeho koncentrace dostatečnou stabilitu a tím je vhodným indikátorem androgenní produkce nadledvin. Nárůst plazmatické koncentrace DHEA-SO4 začíná okolo 7. roku věku, po 30. roku začíná postupně klesat. Zvýšené koncentrace se vyskytují i u polycystického ovariálního syndromu, adrenální hyperplazie. Extrémní hodnoty u žen jsou zapříčiněny hormony secernujícím tumorem nadledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 7R 0 0,27 1,35 100 µmol/l
M 0D 7R 0 0,27 1,62 100 µmol/l
F 7R 9R 0 0,27 2,7 100 µmol/l
M 7R 9R 0 0,27 4,0 100 µmol/l
F 9R 11R 0 0,68 4,3 100 µmol/l
M 9R 11R 0 0,67 5,4 100 µmol/l
F 11R 13R 0 1,35 4,3 100 µmol/l
M 11R 13R 0 1,35 6,8 100 µmol/l
F 13R 15R 0 3,4 6,1 100 µmol/l
M 13R 15R 0 2,0 6,75 100 µmol/l
F 15R 17R 0 2,7 6,8 100 µmol/l
M 15R 17R 0 3,78 9,45 100 µmol/l
F 17R 19R 0 2,0 8,8 100 µmol/l
M 17R 19R 0 6,1 13,5 100 µmol/l
F 19R 29R 0 1,75 10,3 100 µmol/l
M 19R 29R 0 7,5 17,3 100 µmol/l
F 29R 39R 0 1,2 7,8 100 µmol/l
M 29R 39R 0 4,1 14,3 100 µmol/l
F 39R 49R 0 0,81 6,0 100 µmol/l
M 39R 49R 0 2,7 11,6 100 µmol/l
F 49R 59R 0 0,54 4,6 100 µmol/l
M 49R 59R 0 1,8 9,2 100 µmol/l
F 59R 69R 0 0,41 3,4 100 µmol/l
M 59R 69R 0 1,1 7,3 100 µmol/l
F 69R 99R+ 0 0,27 2,4 100 µmol/l
M 69R 99R+ 0 0,68 5,4 100 µmol/l

Viz též:
DHEA-sulfát
S
FIA
Látková koncentraceDHEA-sulfát (S; látková konc. [µmol/l] LEIA)

Systém: S
Komponenta: Dehydroepiandrosteron sulfát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: LEIA
Klíč: 07275
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 15 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Dehydroepiandrosteron sulfát (DHEA-SO4) je hormon vznikající téměř výlučně v nadledvinách, u mužů může částečně pocházet z varlat, za fyziologických podmínek není syntetizován vaječníky. DHEA-SO4 má jen slabé androgenní účinky, může však metabolizovat na silnější androgeny jako jsou androstendion a testosteron a tím být nepřímou příčinou hyperandrogenismu u hirsutismu nebo virilizace. DHEA-SO4 cirkuluje nenavázán na SHBG, poločas eliminace je asi 12 hodin, koncentrace DHEA-SO4 nevykazuje diurnální změny. Z těchto důvodů vykazuje jeho koncentrace dostatečnou stabilitu a tím je vhodným indikátorem androgenní produkce nadledvin. Nárůst plazmatické koncentrace DHEA-SO4 začíná okolo 7. roku věku, po 30. roku začíná postupně klesat. Zvýšené koncentrace se vyskytují i u polycystického ovariálního syndromu, adrenální hyperplazie. Extrémní hodnoty u žen jsou zapříčiněny hormony secernujícím tumorem nadledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 7R 0 0,27 1,35 100 µmol/l
M 0D 7R 0 0,27 1,62 100 µmol/l
F 7R 9R 0 0,27 2,7 100 µmol/l
M 7R 9R 0 0,27 4,0 100 µmol/l
F 9R 11R 0 0,68 4,3 100 µmol/l
M 9R 11R 0 0,67 5,4 100 µmol/l
F 11R 13R 0 1,35 4,3 100 µmol/l
M 11R 13R 0 1,35 6,8 100 µmol/l
F 13R 15R 0 3,4 6,1 100 µmol/l
M 13R 15R 0 2,0 6,75 100 µmol/l
F 15R 17R 0 2,7 6,8 100 µmol/l
M 15R 17R 0 3,78 9,45 100 µmol/l
F 17R 19R 0 2,0 8,8 100 µmol/l
M 17R 19R 0 6,1 13,5 100 µmol/l
F 19R 29R 0 1,75 10,3 100 µmol/l
M 19R 29R 0 7,5 17,3 100 µmol/l
F 29R 39R 0 1,2 7,8 100 µmol/l
M 29R 39R 0 4,1 14,3 100 µmol/l
F 39R 49R 0 0,81 6,0 100 µmol/l
M 39R 49R 0 2,7 11,6 100 µmol/l
F 49R 59R 0 0,54 4,6 100 µmol/l
M 49R 59R 0 1,8 9,2 100 µmol/l
F 59R 69R 0 0,41 3,4 100 µmol/l
M 59R 69R 0 1,1 7,3 100 µmol/l
F 69R 99R+ 0 0,27 2,4 100 µmol/l
M 69R 99R+ 0 0,68 5,4 100 µmol/l

Viz též:
DHEA-sulfát
S
Látková koncentraceDHEA-sulfát (S; látková konc. [µmol/l] LIA)

Systém: S
Komponenta: Dehydroepiandrosteron sulfát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: LIA
Klíč: 07276
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 15 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Dehydroepiandrosteron sulfát (DHEA-SO4) je hormon vznikající téměř výlučně v nadledvinách, u mužů může částečně pocházet z varlat, za fyziologických podmínek není syntetizován vaječníky. DHEA-SO4 má jen slabé androgenní účinky, může však metabolizovat na silnější androgeny jako jsou androstendion a testosteron a tím být nepřímou příčinou hyperandrogenismu u hirsutismu nebo virilizace. DHEA-SO4 cirkuluje nenavázán na SHBG, poločas eliminace je asi 12 hodin, koncentrace DHEA-SO4 nevykazuje diurnální změny. Z těchto důvodů vykazuje jeho koncentrace dostatečnou stabilitu a tím je vhodným indikátorem androgenní produkce nadledvin. Nárůst plazmatické koncentrace DHEA-SO4 začíná okolo 7. roku věku, po 30. roku začíná postupně klesat. Zvýšené koncentrace se vyskytují i u polycystického ovariálního syndromu, adrenální hyperplazie. Extrémní hodnoty u žen jsou zapříčiněny hormony secernujícím tumorem nadledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 7R 0 0,27 1,35 100 µmol/l
M 0D 7R 0 0,27 1,62 100 µmol/l
F 7R 9R 0 0,27 2,7 100 µmol/l
M 7R 9R 0 0,27 4,0 100 µmol/l
F 9R 11R 0 0,68 4,3 100 µmol/l
M 9R 11R 0 0,67 5,4 100 µmol/l
F 11R 13R 0 1,35 4,3 100 µmol/l
M 11R 13R 0 1,35 6,8 100 µmol/l
F 13R 15R 0 3,4 6,1 100 µmol/l
M 13R 15R 0 2,0 6,75 100 µmol/l
F 15R 17R 0 2,7 6,8 100 µmol/l
M 15R 17R 0 3,78 9,45 100 µmol/l
F 17R 19R 0 2,0 8,8 100 µmol/l
M 17R 19R 0 6,1 13,5 100 µmol/l
F 19R 29R 0 1,75 10,3 100 µmol/l
M 19R 29R 0 7,5 17,3 100 µmol/l
F 29R 39R 0 1,2 7,8 100 µmol/l
M 29R 39R 0 4,1 14,3 100 µmol/l
F 39R 49R 0 0,81 6,0 100 µmol/l
M 39R 49R 0 2,7 11,6 100 µmol/l
F 49R 59R 0 0,54 4,6 100 µmol/l
M 49R 59R 0 1,8 9,2 100 µmol/l
F 59R 69R 0 0,41 3,4 100 µmol/l
M 59R 69R 0 1,1 7,3 100 µmol/l
F 69R 99R+ 0 0,27 2,4 100 µmol/l
M 69R 99R+ 0 0,68 5,4 100 µmol/l

Viz též:
DHEA-sulfát
S
LIA
Látková koncentraceDHEA-sulfát (S; látková konc. [µmol/l] RIA)

Systém: S
Komponenta: Dehydroepiandrosteron sulfát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: RIA
Klíč: 07277
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 15 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Dehydroepiandrosteron sulfát (DHEA-SO4) je hormon vznikající téměř výlučně v nadledvinách, u mužů může částečně pocházet z varlat, za fyziologických podmínek není syntetizován vaječníky. DHEA-SO4 má jen slabé androgenní účinky, může však metabolizovat na silnější androgeny jako jsou androstendion a testosteron a tím být nepřímou příčinou hyperandrogenismu u hirsutismu nebo virilizace. DHEA-SO4 cirkuluje nenavázán na SHBG, poločas eliminace je asi 12 hodin, koncentrace DHEA-SO4 nevykazuje diurnální změny. Z těchto důvodů vykazuje jeho koncentrace dostatečnou stabilitu a tím je vhodným indikátorem androgenní produkce nadledvin. Nárůst plazmatické koncentrace DHEA-SO4 začíná okolo 7. roku věku, po 30. roku začíná postupně klesat. Zvýšené koncentrace se vyskytují i u polycystického ovariálního syndromu, adrenální hyperplazie. Extrémní hodnoty u žen jsou zapříčiněny hormony secernujícím tumorem nadledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 7R 0 0,27 1,35 100 µmol/l
M 0D 7R 0 0,27 1,62 100 µmol/l
F 7R 9R 0 0,27 2,7 100 µmol/l
M 7R 9R 0 0,27 4,0 100 µmol/l
F 9R 11R 0 0,68 4,3 100 µmol/l
M 9R 11R 0 0,67 5,4 100 µmol/l
F 11R 13R 0 1,35 4,3 100 µmol/l
M 11R 13R 0 1,35 6,8 100 µmol/l
F 13R 15R 0 3,4 6,1 100 µmol/l
M 13R 15R 0 2,0 6,75 100 µmol/l
F 15R 17R 0 2,7 6,8 100 µmol/l
M 15R 17R 0 3,78 9,45 100 µmol/l
F 17R 19R 0 2,0 8,8 100 µmol/l
M 17R 19R 0 6,1 13,5 100 µmol/l
F 19R 29R 0 1,75 10,3 100 µmol/l
M 19R 29R 0 7,5 17,3 100 µmol/l
F 29R 39R 0 1,2 7,8 100 µmol/l
M 29R 39R 0 4,1 14,3 100 µmol/l
F 39R 49R 0 0,81 6,0 100 µmol/l
M 39R 49R 0 2,7 11,6 100 µmol/l
F 49R 59R 0 0,54 4,6 100 µmol/l
M 49R 59R 0 1,8 9,2 100 µmol/l
F 59R 69R 0 0,41 3,4 100 µmol/l
M 59R 69R 0 1,1 7,3 100 µmol/l
F 69R 99R+ 0 0,27 2,4 100 µmol/l
M 69R 99R+ 0 0,68 5,4 100 µmol/l

Viz též:
DHEA-sulfát
S
RIA
Látková koncentraceDHEA-sulfát (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Dehydroepiandrosteron sulfát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 07264
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 15 - 100
MTV: X, BP, SP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě
Dehydroepiandrosteron sulfát (DHEA-SO4) je hormon vznikající téměř výlučně v nadledvinách, u mužů může částečně pocházet z varlat, za fyziologických podmínek není syntetizován vaječníky. DHEA-SO4 má jen slabé androgenní účinky, může však metabolizovat na silnější androgeny jako jsou androstendion a testosteron a tím být nepřímou příčinou hyperandrogenismu u hirsutismu nebo virilizace. DHEA-SO4 cirkuluje nenavázán na SHBG, poločas eliminace je asi 12 hodin, koncentrace DHEA-SO4 nevykazuje diurnální změny. Z těchto důvodů vykazuje jeho koncentrace dostatečnou stabilitu a tím je vhodným indikátorem androgenní produkce nadledvin. Nárůst plazmatické koncentrace DHEA-SO4 začíná okolo 7. roku věku, po 30. roku začíná postupně klesat. Zvýšené koncentrace se vyskytují i u polycystického ovariálního syndromu, adrenální hyperplazie. Extrémní hodnoty u žen jsou zapříčiněny hormony secernujícím tumorem nadledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 7R 0 0,27 1,35 100 µmol/l
M 0D 7R 0 0,27 1,62 100 µmol/l
F 7R 9R 0 0,27 2,7 100 µmol/l
M 7R 9R 0 0,27 4,0 100 µmol/l
F 9R 11R 0 0,68 4,3 100 µmol/l
M 9R 11R 0 0,67 5,4 100 µmol/l
F 11R 13R 0 1,35 4,3 100 µmol/l
M 11R 13R 0 1,35 6,8 100 µmol/l
F 13R 15R 0 3,4 6,1 100 µmol/l
M 13R 15R 0 2,0 6,75 100 µmol/l
F 15R 17R 0 2,7 6,8 100 µmol/l
M 15R 17R 0 3,78 9,45 100 µmol/l
F 17R 19R 0 2,0 8,8 100 µmol/l
M 17R 19R 0 6,1 13,5 100 µmol/l
F 19R 29R 0 1,75 10,3 100 µmol/l
M 19R 29R 0 7,5 17,3 100 µmol/l
F 29R 39R 0 1,2 7,8 100 µmol/l
M 29R 39R 0 4,1 14,3 100 µmol/l
F 39R 49R 0 0,81 6,0 100 µmol/l
M 39R 49R 0 2,7 11,6 100 µmol/l
F 49R 59R 0 0,54 4,6 100 µmol/l
M 49R 59R 0 1,8 9,2 100 µmol/l
F 59R 69R 0 0,41 3,4 100 µmol/l
M 59R 69R 0 1,1 7,3 100 µmol/l
F 69R 99R+ 0 0,27 2,4 100 µmol/l
M 69R 99R+ 0 0,68 5,4 100 µmol/l

Viz též:
DHEA-sulfát
P
*
Látková koncentraceDHEA-sulfát (P; látková konc. [µmol/l] EIA)

Systém: P
Komponenta: Dehydroepiandrosteron sulfát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: EIA
Klíč: 07265
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 15 - 100
MTV: X, BP, SP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě
Dehydroepiandrosteron sulfát (DHEA-SO4) je hormon vznikající téměř výlučně v nadledvinách, u mužů může částečně pocházet z varlat, za fyziologických podmínek není syntetizován vaječníky. DHEA-SO4 má jen slabé androgenní účinky, může však metabolizovat na silnější androgeny jako jsou androstendion a testosteron a tím být nepřímou příčinou hyperandrogenismu u hirsutismu nebo virilizace. DHEA-SO4 cirkuluje nenavázán na SHBG, poločas eliminace je asi 12 hodin, koncentrace DHEA-SO4 nevykazuje diurnální změny. Z těchto důvodů vykazuje jeho koncentrace dostatečnou stabilitu a tím je vhodným indikátorem androgenní produkce nadledvin. Nárůst plazmatické koncentrace DHEA-SO4 začíná okolo 7. roku věku, po 30. roku začíná postupně klesat. Zvýšené koncentrace se vyskytují i u polycystického ovariálního syndromu, adrenální hyperplazie. Extrémní hodnoty u žen jsou zapříčiněny hormony secernujícím tumorem nadledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 7R 0 0,27 1,35 100 µmol/l
M 0D 7R 0 0,27 1,62 100 µmol/l
F 7R 9R 0 0,27 2,7 100 µmol/l
M 7R 9R 0 0,27 4,0 100 µmol/l
F 9R 11R 0 0,68 4,3 100 µmol/l
M 9R 11R 0 0,67 5,4 100 µmol/l
F 11R 13R 0 1,35 4,3 100 µmol/l
M 11R 13R 0 1,35 6,8 100 µmol/l
F 13R 15R 0 3,4 6,1 100 µmol/l
M 13R 15R 0 2,0 6,75 100 µmol/l
F 15R 17R 0 2,7 6,8 100 µmol/l
M 15R 17R 0 3,78 9,45 100 µmol/l
F 17R 19R 0 2,0 8,8 100 µmol/l
M 17R 19R 0 6,1 13,5 100 µmol/l
F 19R 29R 0 1,75 10,3 100 µmol/l
M 19R 29R 0 7,5 17,3 100 µmol/l
F 29R 39R 0 1,2 7,8 100 µmol/l
M 29R 39R 0 4,1 14,3 100 µmol/l
F 39R 49R 0 0,81 6,0 100 µmol/l
M 39R 49R 0 2,7 11,6 100 µmol/l
F 49R 59R 0 0,54 4,6 100 µmol/l
M 49R 59R 0 1,8 9,2 100 µmol/l
F 59R 69R 0 0,41 3,4 100 µmol/l
M 59R 69R 0 1,1 7,3 100 µmol/l
F 69R 99R+ 0 0,27 2,4 100 µmol/l
M 69R 99R+ 0 0,68 5,4 100 µmol/l

Viz též:
DHEA-sulfát
P
EIA
Látková koncentraceDHEA-sulfát (P; látková konc. [µmol/l] FEIA)

Systém: P
Komponenta: Dehydroepiandrosteron sulfát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FEIA
Klíč: 07266
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 15 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě
Dehydroepiandrosteron sulfát (DHEA-SO4) je hormon vznikající téměř výlučně v nadledvinách, u mužů může částečně pocházet z varlat, za fyziologických podmínek není syntetizován vaječníky. DHEA-SO4 má jen slabé androgenní účinky, může však metabolizovat na silnější androgeny jako jsou androstendion a testosteron a tím být nepřímou příčinou hyperandrogenismu u hirsutismu nebo virilizace. DHEA-SO4 cirkuluje nenavázán na SHBG, poločas eliminace je asi 12 hodin, koncentrace DHEA-SO4 nevykazuje diurnální změny. Z těchto důvodů vykazuje jeho koncentrace dostatečnou stabilitu a tím je vhodným indikátorem androgenní produkce nadledvin. Nárůst plazmatické koncentrace DHEA-SO4 začíná okolo 7. roku věku, po 30. roku začíná postupně klesat. Zvýšené koncentrace se vyskytují i u polycystického ovariálního syndromu, adrenální hyperplazie. Extrémní hodnoty u žen jsou zapříčiněny hormony secernujícím tumorem nadledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 7R 0 0,27 1,35 100 µmol/l
M 0D 7R 0 0,27 1,62 100 µmol/l
F 7R 9R 0 0,27 2,7 100 µmol/l
M 7R 9R 0 0,27 4,0 100 µmol/l
F 9R 11R 0 0,68 4,3 100 µmol/l
M 9R 11R 0 0,67 5,4 100 µmol/l
F 11R 13R 0 1,35 4,3 100 µmol/l
M 11R 13R 0 1,35 6,8 100 µmol/l
F 13R 15R 0 3,4 6,1 100 µmol/l
M 13R 15R 0 2,0 6,75 100 µmol/l
F 15R 17R 0 2,7 6,8 100 µmol/l
M 15R 17R 0 3,78 9,45 100 µmol/l
F 17R 19R 0 2,0 8,8 100 µmol/l
M 17R 19R 0 6,1 13,5 100 µmol/l
F 19R 29R 0 1,75 10,3 100 µmol/l
M 19R 29R 0 7,5 17,3 100 µmol/l
F 29R 39R 0 1,2 7,8 100 µmol/l
M 29R 39R 0 4,1 14,3 100 µmol/l
F 39R 49R 0 0,81 6,0 100 µmol/l
M 39R 49R 0 2,7 11,6 100 µmol/l
F 49R 59R 0 0,54 4,6 100 µmol/l
M 49R 59R 0 1,8 9,2 100 µmol/l
F 59R 69R 0 0,41 3,4 100 µmol/l
M 59R 69R 0 1,1 7,3 100 µmol/l
F 69R 99R+ 0 0,27 2,4 100 µmol/l
M 69R 99R+ 0 0,68 5,4 100 µmol/l

Viz též:
DHEA-sulfát
P
Látková koncentraceDHEA-sulfát (P; látková konc. [µmol/l] FIA)

Systém: P
Komponenta: Dehydroepiandrosteron sulfát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FIA
Klíč: 07267
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 15 - 100
MTV: X, BP, SP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě
Dehydroepiandrosteron sulfát (DHEA-SO4) je hormon vznikající téměř výlučně v nadledvinách, u mužů může částečně pocházet z varlat, za fyziologických podmínek není syntetizován vaječníky. DHEA-SO4 má jen slabé androgenní účinky, může však metabolizovat na silnější androgeny jako jsou androstendion a testosteron a tím být nepřímou příčinou hyperandrogenismu u hirsutismu nebo virilizace. DHEA-SO4 cirkuluje nenavázán na SHBG, poločas eliminace je asi 12 hodin, koncentrace DHEA-SO4 nevykazuje diurnální změny. Z těchto důvodů vykazuje jeho koncentrace dostatečnou stabilitu a tím je vhodným indikátorem androgenní produkce nadledvin. Nárůst plazmatické koncentrace DHEA-SO4 začíná okolo 7. roku věku, po 30. roku začíná postupně klesat. Zvýšené koncentrace se vyskytují i u polycystického ovariálního syndromu, adrenální hyperplazie. Extrémní hodnoty u žen jsou zapříčiněny hormony secernujícím tumorem nadledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 7R 0 0,27 1,35 100 µmol/l
M 0D 7R 0 0,27 1,62 100 µmol/l
F 7R 9R 0 0,27 2,7 100 µmol/l
M 7R 9R 0 0,27 4,0 100 µmol/l
F 9R 11R 0 0,68 4,3 100 µmol/l
M 9R 11R 0 0,67 5,4 100 µmol/l
F 11R 13R 0 1,35 4,3 100 µmol/l
M 11R 13R 0 1,35 6,8 100 µmol/l
F 13R 15R 0 3,4 6,1 100 µmol/l
M 13R 15R 0 2,0 6,75 100 µmol/l
F 15R 17R 0 2,7 6,8 100 µmol/l
M 15R 17R 0 3,78 9,45 100 µmol/l
F 17R 19R 0 2,0 8,8 100 µmol/l
M 17R 19R 0 6,1 13,5 100 µmol/l
F 19R 29R 0 1,75 10,3 100 µmol/l
M 19R 29R 0 7,5 17,3 100 µmol/l
F 29R 39R 0 1,2 7,8 100 µmol/l
M 29R 39R 0 4,1 14,3 100 µmol/l
F 39R 49R 0 0,81 6,0 100 µmol/l
M 39R 49R 0 2,7 11,6 100 µmol/l
F 49R 59R 0 0,54 4,6 100 µmol/l
M 49R 59R 0 1,8 9,2 100 µmol/l
F 59R 69R 0 0,41 3,4 100 µmol/l
M 59R 69R 0 1,1 7,3 100 µmol/l
F 69R 99R+ 0 0,27 2,4 100 µmol/l
M 69R 99R+ 0 0,68 5,4 100 µmol/l

Viz též:
DHEA-sulfát
P
FIA
Látková koncentraceDHEA-sulfát (P; látková konc. [µmol/l] LEIA)

Systém: P
Komponenta: Dehydroepiandrosteron sulfát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: LEIA
Klíč: 07268
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 15 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě
Dehydroepiandrosteron sulfát (DHEA-SO4) je hormon vznikající téměř výlučně v nadledvinách, u mužů může částečně pocházet z varlat, za fyziologických podmínek není syntetizován vaječníky. DHEA-SO4 má jen slabé androgenní účinky, může však metabolizovat na silnější androgeny jako jsou androstendion a testosteron a tím být nepřímou příčinou hyperandrogenismu u hirsutismu nebo virilizace. DHEA-SO4 cirkuluje nenavázán na SHBG, poločas eliminace je asi 12 hodin, koncentrace DHEA-SO4 nevykazuje diurnální změny. Z těchto důvodů vykazuje jeho koncentrace dostatečnou stabilitu a tím je vhodným indikátorem androgenní produkce nadledvin. Nárůst plazmatické koncentrace DHEA-SO4 začíná okolo 7. roku věku, po 30. roku začíná postupně klesat. Zvýšené koncentrace se vyskytují i u polycystického ovariálního syndromu, adrenální hyperplazie. Extrémní hodnoty u žen jsou zapříčiněny hormony secernujícím tumorem nadledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 7R 0 0,27 1,35 100 µmol/l
M 0D 7R 0 0,27 1,62 100 µmol/l
F 7R 9R 0 0,27 2,7 100 µmol/l
M 7R 9R 0 0,27 4,0 100 µmol/l
F 9R 11R 0 0,68 4,3 100 µmol/l
M 9R 11R 0 0,67 5,4 100 µmol/l
F 11R 13R 0 1,35 4,3 100 µmol/l
M 11R 13R 0 1,35 6,8 100 µmol/l
F 13R 15R 0 3,4 6,1 100 µmol/l
M 13R 15R 0 2,0 6,75 100 µmol/l
F 15R 17R 0 2,7 6,8 100 µmol/l
M 15R 17R 0 3,78 9,45 100 µmol/l
F 17R 19R 0 2,0 8,8 100 µmol/l
M 17R 19R 0 6,1 13,5 100 µmol/l
F 19R 29R 0 1,75 10,3 100 µmol/l
M 19R 29R 0 7,5 17,3 100 µmol/l
F 29R 39R 0 1,2 7,8 100 µmol/l
M 29R 39R 0 4,1 14,3 100 µmol/l
F 39R 49R 0 0,81 6,0 100 µmol/l
M 39R 49R 0 2,7 11,6 100 µmol/l
F 49R 59R 0 0,54 4,6 100 µmol/l
M 49R 59R 0 1,8 9,2 100 µmol/l
F 59R 69R 0 0,41 3,4 100 µmol/l
M 59R 69R 0 1,1 7,3 100 µmol/l
F 69R 99R+ 0 0,27 2,4 100 µmol/l
M 69R 99R+ 0 0,68 5,4 100 µmol/l

Viz též:
DHEA-sulfát
P
Látková koncentraceDHEA-sulfát (P; látková konc. [µmol/l] LIA)

Systém: P
Komponenta: Dehydroepiandrosteron sulfát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: LIA
Klíč: 07269
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 15 - 100
MTV: X, BP, SP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě
Dehydroepiandrosteron sulfát (DHEA-SO4) je hormon vznikající téměř výlučně v nadledvinách, u mužů může částečně pocházet z varlat, za fyziologických podmínek není syntetizován vaječníky. DHEA-SO4 má jen slabé androgenní účinky, může však metabolizovat na silnější androgeny jako jsou androstendion a testosteron a tím být nepřímou příčinou hyperandrogenismu u hirsutismu nebo virilizace. DHEA-SO4 cirkuluje nenavázán na SHBG, poločas eliminace je asi 12 hodin, koncentrace DHEA-SO4 nevykazuje diurnální změny. Z těchto důvodů vykazuje jeho koncentrace dostatečnou stabilitu a tím je vhodným indikátorem androgenní produkce nadledvin. Nárůst plazmatické koncentrace DHEA-SO4 začíná okolo 7. roku věku, po 30. roku začíná postupně klesat. Zvýšené koncentrace se vyskytují i u polycystického ovariálního syndromu, adrenální hyperplazie. Extrémní hodnoty u žen jsou zapříčiněny hormony secernujícím tumorem nadledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 7R 0 0,27 1,35 100 µmol/l
M 0D 7R 0 0,27 1,62 100 µmol/l
F 7R 9R 0 0,27 2,7 100 µmol/l
M 7R 9R 0 0,27 4,0 100 µmol/l
F 9R 11R 0 0,68 4,3 100 µmol/l
M 9R 11R 0 0,67 5,4 100 µmol/l
F 11R 13R 0 1,35 4,3 100 µmol/l
M 11R 13R 0 1,35 6,8 100 µmol/l
F 13R 15R 0 3,4 6,1 100 µmol/l
M 13R 15R 0 2,0 6,75 100 µmol/l
F 15R 17R 0 2,7 6,8 100 µmol/l
M 15R 17R 0 3,78 9,45 100 µmol/l
F 17R 19R 0 2,0 8,8 100 µmol/l
M 17R 19R 0 6,1 13,5 100 µmol/l
F 19R 29R 0 1,75 10,3 100 µmol/l
M 19R 29R 0 7,5 17,3 100 µmol/l
F 29R 39R 0 1,2 7,8 100 µmol/l
M 29R 39R 0 4,1 14,3 100 µmol/l
F 39R 49R 0 0,81 6,0 100 µmol/l
M 39R 49R 0 2,7 11,6 100 µmol/l
F 49R 59R 0 0,54 4,6 100 µmol/l
M 49R 59R 0 1,8 9,2 100 µmol/l
F 59R 69R 0 0,41 3,4 100 µmol/l
M 59R 69R 0 1,1 7,3 100 µmol/l
F 69R 99R+ 0 0,27 2,4 100 µmol/l
M 69R 99R+ 0 0,68 5,4 100 µmol/l

Viz též:
DHEA-sulfát
P
LIA
Látková koncentraceDHEA-sulfát (P; látková konc. [µmol/l] RIA)

Systém: P
Komponenta: Dehydroepiandrosteron sulfát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: RIA
Klíč: 07270
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 15 - 100
MTV: X, BP, SP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě
Dehydroepiandrosteron sulfát (DHEA-SO4) je hormon vznikající téměř výlučně v nadledvinách, u mužů může částečně pocházet z varlat, za fyziologických podmínek není syntetizován vaječníky. DHEA-SO4 má jen slabé androgenní účinky, může však metabolizovat na silnější androgeny jako jsou androstendion a testosteron a tím být nepřímou příčinou hyperandrogenismu u hirsutismu nebo virilizace. DHEA-SO4 cirkuluje nenavázán na SHBG, poločas eliminace je asi 12 hodin, koncentrace DHEA-SO4 nevykazuje diurnální změny. Z těchto důvodů vykazuje jeho koncentrace dostatečnou stabilitu a tím je vhodným indikátorem androgenní produkce nadledvin. Nárůst plazmatické koncentrace DHEA-SO4 začíná okolo 7. roku věku, po 30. roku začíná postupně klesat. Zvýšené koncentrace se vyskytují i u polycystického ovariálního syndromu, adrenální hyperplazie. Extrémní hodnoty u žen jsou zapříčiněny hormony secernujícím tumorem nadledvin.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 0D 7R 0 0,27 1,35 100 µmol/l
M 0D 7R 0 0,27 1,62 100 µmol/l
F 7R 9R 0 0,27 2,7 100 µmol/l
M 7R 9R 0 0,27 4,0 100 µmol/l
F 9R 11R 0 0,68 4,3 100 µmol/l
M 9R 11R 0 0,67 5,4 100 µmol/l
F 11R 13R 0 1,35 4,3 100 µmol/l
M 11R 13R 0 1,35 6,8 100 µmol/l
F 13R 15R 0 3,4 6,1 100 µmol/l
M 13R 15R 0 2,0 6,75 100 µmol/l
F 15R 17R 0 2,7 6,8 100 µmol/l
M 15R 17R 0 3,78 9,45 100 µmol/l
F 17R 19R 0 2,0 8,8 100 µmol/l
M 17R 19R 0 6,1 13,5 100 µmol/l
F 19R 29R 0 1,75 10,3 100 µmol/l
M 19R 29R 0 7,5 17,3 100 µmol/l
F 29R 39R 0 1,2 7,8 100 µmol/l
M 29R 39R 0 4,1 14,3 100 µmol/l
F 39R 49R 0 0,81 6,0 100 µmol/l
M 39R 49R 0 2,7 11,6 100 µmol/l
F 49R 59R 0 0,54 4,6 100 µmol/l
M 49R 59R 0 1,8 9,2 100 µmol/l
F 59R 69R 0 0,41 3,4 100 µmol/l
M 59R 69R 0 1,1 7,3 100 µmol/l
F 69R 99R+ 0 0,27 2,4 100 µmol/l
M 69R 99R+ 0 0,68 5,4 100 µmol/l

Viz též:
DHEA-sulfát
P
RIA
Látková koncentraceDHEA-sulfát (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Dehydroepiandrosteron sulfát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 07278
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Dehydroepiandrosteron sulfát (DHEA-SO4) je hormon vznikající téměř výlučně v nadledvinách, u mužů může částečně pocházet z varlat, za fyziologických podmínek není syntetizován vaječníky. DHEA-SO4 má jen slabé androgenní účinky, může však metabolizovat na silnější androgeny jako jsou androstendion a testosteron a tím být nepřímou příčinou hyperandrogenismu u hirsutismu nebo virilizace. DHEA-SO4 cirkuluje nenavázán na SHBG, poločas eliminace je asi 12 hodin, koncentrace DHEA-SO4 nevykazuje diurnální změny. Z těchto důvodů vykazuje jeho koncentrace dostatečnou stabilitu a tím je vhodným indikátorem androgenní produkce nadledvin. Nárůst plazmatické koncentrace DHEA-SO4 začíná okolo 7. roku věku, po 30. roku začíná postupně klesat. Zvýšené koncentrace se vyskytují i u polycystického ovariálního syndromu, adrenální hyperplazie. Extrémní hodnoty u žen jsou zapříčiněny hormony secernujícím tumorem nadledvin.

Referenční meze

Viz též:
DHEA-sulfát
U
*
Látková koncentraceDHEA-sulfát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

Systém: U
Komponenta: Dehydroepiandrosteron sulfát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 07279
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Dehydroepiandrosteron sulfát (DHEA-SO4) je hormon vznikající téměř výlučně v nadledvinách, u mužů může částečně pocházet z varlat, za fyziologických podmínek není syntetizován vaječníky. DHEA-SO4 má jen slabé androgenní účinky, může však metabolizovat na silnější androgeny jako jsou androstendion a testosteron a tím být nepřímou příčinou hyperandrogenismu u hirsutismu nebo virilizace. DHEA-SO4 cirkuluje nenavázán na SHBG, poločas eliminace je asi 12 hodin, koncentrace DHEA-SO4 nevykazuje diurnální změny. Z těchto důvodů vykazuje jeho koncentrace dostatečnou stabilitu a tím je vhodným indikátorem androgenní produkce nadledvin. Nárůst plazmatické koncentrace DHEA-SO4 začíná okolo 7. roku věku, po 30. roku začíná postupně klesat. Zvýšené koncentrace se vyskytují i u polycystického ovariálního syndromu, adrenální hyperplazie. Extrémní hodnoty u žen jsou zapříčiněny hormony secernujícím tumorem nadledvin.

Referenční meze

Viz též:
DHEA-sulfát
U
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceDHEA-sulfát (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Dehydroepiandrosteron sulfát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 07262
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 15 - 3000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Dehydroepiandrosteron sulfát (DHEA-SO4) je hormon vznikající téměř výlučně v nadledvinách, u mužů může částečně pocházet z varlat, za fyziologických podmínek není syntetizován vaječníky. DHEA-SO4 má jen slabé androgenní účinky, může však metabolizovat na silnější androgeny jako jsou androstendion a testosteron a tím být nepřímou příčinou hyperandrogenismu u hirsutismu nebo virilizace. DHEA-SO4 cirkuluje nenavázán na SHBG, poločas eliminace je asi 12 hodin, koncentrace DHEA-SO4 nevykazuje diurnální změny. Z těchto důvodů vykazuje jeho koncentrace dostatečnou stabilitu a tím je vhodným indikátorem androgenní produkce nadledvin. Nárůst plazmatické koncentrace DHEA-SO4 začíná okolo 7. roku věku, po 30. roku začíná postupně klesat. Zvýšené koncentrace se vyskytují i u polycystického ovariálního syndromu, adrenální hyperplazie. Extrémní hodnoty u žen jsou zapříčiněny hormony secernujícím tumorem nadledvin.

Referenční meze

Viz též:
DHEA-sulfát
dU
*
Látkový tokDHEA-sulfát (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-TLC)

Systém: dU
Komponenta: Dehydroepiandrosteron sulfát
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 07263
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 15 - 3000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Dehydroepiandrosteron sulfát (DHEA-SO4) je hormon vznikající téměř výlučně v nadledvinách, u mužů může částečně pocházet z varlat, za fyziologických podmínek není syntetizován vaječníky. DHEA-SO4 má jen slabé androgenní účinky, může však metabolizovat na silnější androgeny jako jsou androstendion a testosteron a tím být nepřímou příčinou hyperandrogenismu u hirsutismu nebo virilizace. DHEA-SO4 cirkuluje nenavázán na SHBG, poločas eliminace je asi 12 hodin, koncentrace DHEA-SO4 nevykazuje diurnální změny. Z těchto důvodů vykazuje jeho koncentrace dostatečnou stabilitu a tím je vhodným indikátorem androgenní produkce nadledvin. Nárůst plazmatické koncentrace DHEA-SO4 začíná okolo 7. roku věku, po 30. roku začíná postupně klesat. Zvýšené koncentrace se vyskytují i u polycystického ovariálního syndromu, adrenální hyperplazie. Extrémní hodnoty u žen jsou zapříčiněny hormony secernujícím tumorem nadledvin.

Referenční meze

Viz též:
DHEA-sulfát
dU
Chromatografie-TLC
Látkový tok