DG 2. dle MKN10

DG 2. dle MKN10PT_DG 2. dle MKN10

DG 2. dle MKN10 (Pt; TYPE [-] REM)


DG 2. dle MKN10 (Pt; TYPE [-] REM)

Systém: Pt
Komponenta: DG 2. dle MKN10
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: REM
Klíč: 20022
Gesce: informatika
Vznik: Informace pro interpretace (diety a dg. dle MKN10)
Typ položky: G
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: diagnóza
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:
Pomocná položka pro výběr interpretační škály.
Viz též DS4 datové bloky DG - DGZ - DIAG; v DASTA řady 4 se přednostně zadává prostřednictvím těchto datových bloků.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt
Typ