D Dimery (FEU) semikvantitativně

D Dimery (FEU) semikvantitativněS_D Dimery (FEU) semikvantitativně

D Dimery (FEU) semikvantitativně (S; hmot. konc. [mg/l] *)
D Dimery (FEU) semikvantitativně (S; hmot. konc. [mg/l] Aglutinace (latex))

P_D Dimery (FEU) semikvantitativně

D Dimery (FEU) semikvantitativně (P; hmot. konc. [mg/l] *)
D Dimery (FEU) semikvantitativně (P; hmot. konc. [mg/l] Aglutinace (latex))

B_D Dimery (FEU) semikvantitativně

D Dimery (FEU) semikvantitativně (B; hmot. konc. [mg/l] *)
D Dimery (FEU) semikvantitativně (B; hmot. konc. [mg/l] Aglutinace (latex))


D Dimery (FEU) semikvantitativně (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: S
Komponenta: D Dimery (FEU) semikvantitativně
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 16177
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV - kód
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, KVAL, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceD Dimery (FEU) semikvantitativně (S; hmot. konc. [mg/l] Aglutinace (latex))

Systém: S
Komponenta: D Dimery (FEU) semikvantitativně
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Aglutinace (latex)
Klíč: 16178
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV - kód
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, KVAL, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Aglutinace (latex)
Hmotnostní koncentraceD Dimery (FEU) semikvantitativně (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: P
Komponenta: D Dimery (FEU) semikvantitativně
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 16175
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV - kód
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, KVAL
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceD Dimery (FEU) semikvantitativně (P; hmot. konc. [mg/l] Aglutinace (latex))

Systém: P
Komponenta: D Dimery (FEU) semikvantitativně
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Aglutinace (latex)
Klíč: 16176
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV - kód
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, KVAL
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Aglutinace (latex)
Hmotnostní koncentraceD Dimery (FEU) semikvantitativně (B; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: B
Komponenta: D Dimery (FEU) semikvantitativně
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 16173
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV - kód
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, KVAL
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
*
Hmotnostní koncentraceD Dimery (FEU) semikvantitativně (B; hmot. konc. [mg/l] Aglutinace (latex))

Systém: B
Komponenta: D Dimery (FEU) semikvantitativně
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Aglutinace (latex)
Klíč: 16174
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV - kód
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, KVAL
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
Aglutinace (latex)
Hmotnostní koncentrace